Author Archives: Tabor

SEMINARI U DOŠAŠĆU

SEMINARI U VREMENU DOŠAŠĆA U TABORU 24. – 27. studeni 2022. – Tema: “Bdijte da budete pripravni!“ 1. – 4. prosinca 2022. – Tema: “Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko!” 8. – 11. prosinca 2022. – Tema: “Isuse, dobroto beskrajna!” 15. – 18. prosinca 2022. – Tema: “Evo, Djevica će...

read more

Prikazanje Blažene Djevice Marije – Gospa od Zdravlja

Slavimo posvetu kojom se Sveta Djevica Marija od djetinjstva posvetila Bogu potaknuta od Duha Svetoga, čijom je milošću bila ispunjena u svome bezgrješnom začeću. Ovaj Gospin spomendan ima svoje značenje, svoj smisao, ne samo zato što se pobožno sjećamo jedne tajne iz života One koju je sam Bog odabrao za...

read more

ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA

Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju! Prvo čitanje: 2Sam 5, 1-3  Pomazaše Davida za kralja nad Izraelom.  Čitanje Druge knjige o Samuelu U one dane: Dođoše sva izraelska plemena k Davidu u Hebron i rekoše: »Evo, mi smo od tvoje kosti i od tvoga mesa. Već...

read more

SVETA ELIZABETA UGARSKA

Sveta Elizabeta Ugarska kći je ugarskoga kralja Andrije II., a sestra kralja Bele IV. Zove se i Thürinška jer je vrlo rano, kao obećana zaručnica budućega muža, Ljudevita Thürinškoga, poslana na odgoj u njemačku markgrofiju Thüringiju. Po Ignaciju Klugu bila je jedna od najplemenitijih žena Njemačke i jedan od najsimpatičnijih...

read more