Raspored seminara

 
 • 4. – 7. siječnja 2018. – Tema: “Dođosmo pokloniti se Kralju”
 • 18. – 21. siječnja 2018. – Tema: “Bijahu jedno srce i jedna duša”
 • 25. – 28. siječnja 2018. – Tema: “Ne živim više ja, nego Krist živi u meni”
 • 8. – 11. veljače 2018. – Tema: “Posveti nas u svome Imenu!”
 • 15. – 18. veljače 2018. – Tema: “Obratite se i vjerujte evanđelju!”
 • 1. – 4. ožujka 2018. – Tema: “Milosrdan je i milostiv Gospodin”
 • 8. – 11. ožujka 2018. – Tema: “Bolestan je koga ljubiš”
 • 22. – 25. ožujka 2018. – Tema: “Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje!”
 • 12. – 15. travnja 2018. – Tema: “Ja sam uskrsnuće i život!”
 • 19. – 22. travnja 2018. – Tema: “Isus ozdravlja i oslobađa”
 • 3. – 6. svibnja 2018. – Tema: “Marijo, svibnja kraljice, vodi nas k Isusu!”
 • 10. – 13. svibnja 2018. – Tema: “Moje će srce trijumfirati!”
 • 17. – 20. svibnja 2018. – DUHOVI – Tema: “Dođi, Duše Presveti!”
 • 31. svibnja – 3. lipnja 2018. – TIJELOVO – Tema: “Ovo je tijelo moje. Ovo je krv moja.”
 • 7. – 10. lipnja 2018. – Udruga JOB – Tema: “Posvetimo se Srcu Isusovu i Srcu Marijinu”
 • 21. – 24. lipnja 2018. – Tema: “Pripravimo put Gospodinu koji dolazi”
 • 5. – 8. srpnja 2018. – OFS – Tema: “Gospodine, što hoćeš da učinim?”
 • 12. – 15. srpnja 2018. – Tema: “Pođite po svem svijetu i navještajte Evanđelje”
 • 4. – 7. kolovoza 2018. – Dan Tabora – Tema: “Ovo je Sin moj, Ljubljeni, Slušajte ga!”
 • 16. – 19. kolovoza 2018. – Tema: “Veliča duša moja Gospodina!”
 • 13. – 16. rujna 2018. – Tema: “Ti si Pomazanik – Krist!”
 • 20. – 23. rujna 2018. – Tema: “Oni ostaviše sve i pođoše za njim”
 • 18. – 21. listopada 2018. – Tema: “Neka mi bude po riječi tvojoj”
 • 25. – 28. listopada 2018. – Tema: “Isuse, Sine Davidov, smiluj nam se!”
 • 8. – 11. studeni 2018. – Tema: “Gospodin ozdravlja i oslobađa”
 • 15. – 18. studeni 2018. – Tema: “Kraljevstvo je Božje među vama”
 • 22. – 25. studeni 2018. – Tema: “Isus Krist je naš Kralj!”
 • 6. – 9. prosinca 2018. – 5. obljetnica smrti fra Zvjezdana Linića – Tema: “Isuse, dobroto beskrajna!”
 • 29. prosinca 2018. – 1. siječnja 2019. – Tema: “Sveta Marijo, Bogorodice, moli za nas!”

Voditelj duhovnih obnova je fra Ivan Matić sa svojim suradnicima

—————————————————————————————————————————————-

Najave duhovnih obnova su kratke, ali svaka će vas pozvati na obraćenje, a tijekom programa bit će i mogućnost svete ispovijedi, molitve za ozdravljenje i oslobođenje te svakodnevno slavljenje euharistije.

PRIJAVE: Telefonom: 01/3369-781 (radnim danom od 8 do 12 sati); Mobitelom: 091-5986 972; Faksom: 01/3361-844; Elektronskom poštom na adresu: info@tabor.hr

Kod prijave ostavite svoje ime i prezime i broj telefona.

Napomene: Svi termini duhovnih obnova su otvoreni za sve i svatko tko osjeti poticaj i želi sudjelovati može se prijaviti i doći na boravak, odnosno sudjelovati u programima. 

Cijene boravka: Puni pansion je 150 kn. Redoviti seminari uključuju 3 puna pansiona, tj. ukupnu cijenu od 450 kuna.

Sobe su dvokrevetne odnosno trokrevetne, sa sanitarnom kabinom u svakoj sobi.

Za samo slušanje na seminarima bez boravka i hrane ne plaća se ništa. 

Parkiranje vaših automobila: Uz Kuću susreta Tabor i u šumici okolo ima mjesta za parkiranje.

Nemojte parkirati uz franjevački samostan i nemojte parkirati na zelenim površinama!

—————————————————————————————————————————————–

Raspored na seminarima (ako nije drukčije naznačeno):

– Prvi dan: početak u 17 sati, program traje do 22 sata.

– Drugi i treći dan: od 9:30 do 12:00 sati i od 15 do 22 sata; od 15 sati drugoga dana je ispovijed.

– Posljednji dan: od 9:30 do 12:30 sati (potom ručak); završna misa počinje u 11:30 sati.

—————————————————————————————————————————————–

POTREBE TABORA:

Gosti Tabora mogu uživati blagodati boravka. Bez vaše dobrote i pomoći u svim tekućim potrebama Tabora mi ne bismo mogli! Jednako tako, često neki potrebni ne mogu financijski podmiriti troškove boravka na Taboru. Svojim darom možete pomoći takvima, koji su potrebni Spasitelja. Hvala vam za sve što ste do sada učinili. Tabor nastavlja svoje djelovanje i doista je mnogima blagoslov.

Naš žiro-račun kod PBZ:

Franjevački samostan – Kuća susreta Tabor, Langova 18, 10430 Samobor 

IBAN: HR1223400091110016506

Za uplate iz inozemstva: 

Franjevački samostan – Kuća susreta Tabor, Langova 18, 10430 Samobor

IBAN: HR1223400091110016506

SWIFT CODE (BIC): PBZGHR2X

—————————————————————————————————————————————–

Za dobročinitelje Tabora molimo svakodnevno; također tijekom održavanja seminara i svakog utorka od 20 sati kod molitve cijelog ružarija (tu možete i vi sudjelovati). Potom skupina molitelja nastavlja od 22 sata klanjanje pred Presvetim sve do 6 sati ujutro. Za vrijeme ljetnih odmora i velikih blagdana nema ovih susreta, stoga je najbolje da se prije o njima informirate u našem Tajništvu. U ove su molitve uključeni svi koji se preporučuju u molitve, a osobito oni koji su to napisali na posebnim ceduljama u Taboru, na drugim duhovnim susretima diljem naše domovine, ali i po drugim duhovnim centrima u Europi i šire, ili pak oni koji su se preporučili putem pošte ili Interneta.