Raspored seminara

TERMINI SEMINARA U TABORU:

29. veljače – 3. ožujka 2024. – Tema: “Obratite se i vjerujte Evanđelju!”

14. – 17. ožujka 2024. – Tema: “Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan!”

21. – 24. ožujka 2024. – Tema: “Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje!”

11. – 14. travnja 2024. – Tema: “Ja sam uskrsnuće i život!”

25. – 28. travnja 2024. – Tema: “Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio!”

Voditelj seminara fra Ivan Matić

Ostale vijesti vezane uz Tabor možete pronaći i na našoj Facebook stranici: www.facebook.com/Tabor.hr

RASPORED NA SEMINARIMA:

(Ako nije drukčije naznačeno, seminar se obično održava od četvrtka do nedjelje)

– ČETVRTAK: početak u 17 sati, program traje okvirno do 22 sata.

– PETAK I SUBOTA: od 9:30 do 12 sati i od 15 do 22 sata; od 15 sati drugoga dana je ispovijed.

– NEDJELJA: od 9:30 do 12:30 sati; završna sveta misa je u 11:30 sati.

Za sve ostale informacije možete se javiti u našem tajništvu, radnim danom od 8.00 do 12.00 sati:

Kuća susreta Tabor 

Ul. Milana Langa 18

10430 SAMOBOR

Tel.: 01/3369-781

Mob.: 091 5986972

E-mail: info@tabor.hr 

Neka vas Gospodin blagoslovi i čuva u svojoj ljubavi!