Raspored seminara

5. – 7. studeni 2021. – Tema: »Sva je snaga u Imenu Isus!« 

29. – 31. listopada 2021. – Tema: »Pozvani na svetost« 

22. – 24. listopada 2021. – Tema: »Pođite po svem svijetu i navještajte Evanđelje!« 

24. – 26. rujna 2021. – Tema: »Ja sam put, istina i život« 

17. – 19. rujna 2021. – Tema: »Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta« 

10. – 12. rujna 2021. – Tema: «Isus ozdravlja i oslobađa»

5. – 8. kolovoza 2021. – Tema: «Ovo je Sin moj, Ljubljeni! Slušajte ga!» 

9. – 11. srpnja 2021. – Tema: «Ne bojte se! Ja sam s vama!»

——————————————————————————————————————————————-

Sve vijesti vezane uz Tabor možete pronaći i na našoj Facebook stranici: www.facebook.com/Tabor.hr

Za sve ostale informacije možete se javiti u našem tajništvu:

Kuća susreta Tabor 

Ul. Milana Langa 18

10430 SAMOBOR

Tel.: 01/3369-781

Mob.: 091 5986972

E-mail: info@tabor.hr 

Neka vas Gospodin blagoslovi i čuva!