Upozorenje

Vjerujemo da nije riječ o nikakvoj zloupotrebi kao i nikakvoj lošoj namjeri, ali ipak želimo upozoriti da na internetu postoje razni pozivi ili upute o potrebama “Kuće susreta Tabor” u smislu raznih donacija. Moramo napomenuti da iza takvih poziva i poticaja ne stojimo na takav način.

Za sve potrebe vezane za kuću Tabor imate na raspolaganju naš službeni telefon:
+385 1 33 69 781
+385 91 598 69 72 
te službeni mail: info@tabor.hr 

Zahvaljujemo se na razumjevanju kao i na svakoj dobroj namjeri kojom nas želite darivati i pripomoći “Kući sureta Tabor” u njenom radu.

Mir i dobro!

Kuća susreta Tabor