Upozorenje!

Ovom porukom želimo upozoriti da se na internetu povremeno pojavljuju razni pozivi ili upute o potrebama “Kuće susreta Tabor” u smislu raznih donacija.

Moramo napomenuti da iza takvih poziva i poticaja ne stojimo na takav način.

Isto tako pojavljuju se lažni profili Tabora koji koriste naše fotografije ili objave s naših stranica, koje kopiraju i koriste onda za te lažne profile. Želimo Vas stoga potaknuti da uvijek provjeravate profile!

Za sve informacije i potrebe vezane uz Tabor imate na raspolaganju naše službene kontakte:

KUĆA SUSRETA TABOR

Ul. Milana Langa 18

10430 Samobor

Tel.: 01/3369-781

Faks: 01/3361-844

Mob.: 091 5986972

E-mail: info@tabor.hr

Web: http://tabor.hr

Zahvaljujemo se na razumjevanju kao i na svakoj dobroj namjeri kojom nas želite darivati i pripomoći u našem radu.

Mir i dobro!

Kuća susreta Tabor