NOVI TERMINI SEMINARA U TABORU

SVETI JOSIP - ZARUČNIK BLAŽENE DJEVICE MARIJE

MOLITVA SVETOM JOSIPU

ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA

NOVI TERMINI SEMINARA U TABORU

U nastavku možete vidjeti nove termine seminara koji će se održati u Kući susreta Tabor. 11. – 14. svibnja 2023. – Tema: “Moje će srce trijumfirati! – Poruka Fatime.“ 18. – 21. svibnja 2023. – Tema: “Sila će te Svevišnjega osjeniti.” 8. – 11. lipnja 2023. – Tema: “Ovo je...

read more

SVETI JOSIP – ZARUČNIK BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Prvo čitanje: 2 Sam 7, 4-5a.12-14a.16  Gospodin Bog dat će mu prijestolje Davida, oca njegova (Lk 1, 32).  Čitanje Druge knjige o Samuelu U one dane: Dođe Natanu ova Gospodnja riječ: »Idi, reci mome sluzi Davidu: Ovako govori...

read more

MOLITVA SVETOM JOSIPU

K tebi se, o sveti Josipe, utječemo u svojoj nevolji. Za ljubav, koja te je s neoskvrnjenom Djevicom i Bogorodicom vezala, za očinsku ljubav, kojom si grlio Dijete Isusa, smjerno te molimo, da baštinu, koju je Isus Krist svojom Krvlju otkupio, milostivo pogledaš, te u pomoć pritečeš našoj nevolji svojom...

read more

ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA

»Vjerujem, Gospodine!« Prvo čitanje: 1Sam 16, 1b.6-7.10-13a  David pomazan za kralja nad Izraelom.  Čitanje Prve knjige o Samuelu U one dane: Reče Gospodin Samuelu: »Napuni uljem svoj rog i pođi na put! Ja te šaljem Betlehemcu Jišaju jer sam između njegovih sinova izabrao sebi kralja.« Kad su došli i kad...

read more

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA

Izvor vode koja struji u život vječni.  Prvo čitanje: Izl 17, 3-7  Daj nam vode da pijemo!  Čitanje Knjige Izlaska U one dane: Narod je žeđao za vodom pa je mrmljao protiv Mojsija i govorio: »Zašto si nas iz Egipta izveo? Zar da žeđom pomoriš nas, našu djecu i našu...

read more

PRATITE NAS !

Arhiva članaka