Kuća susreta Tabor

Povijest, utemeljenje i drugi podaci

Franjevački samostan i ova “Kuća susreta Tabor” u Samoboru pripadaju Hrvatskoj franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda sa sjedištem u Zagrebu.

Kao provincija s ovakvim geografskim granicama ona postoji od godine 1900. a prvi provincijal bio je imenovan od Rima fra Vendelin Vošnjak, sada sluga Božji i nadamo se uskoro kandidat za beatifikaciju. U godini velikog kršćanskog jubileja mi ćemo slaviti 100.-tu obljetnicu postojanja naše provincije.

Neprestano se osjećala potreba za vlastitom ustanovom za odgoj budućih franjevaca i svećenika ove provincije. U teškim poratnim godinama ipak se uspjelo na Kaptolu u Zagrebu, u skučenim prostorima godine 1954. otvoriti vlastitu gimnaziju sa sva četiri razreda. Nije bilo lako u tom samostanu smjestiti sav provincijski pomladak s profesorima. Živjelo se u siromaštvu, skromno ali predano i radosno.

Godine 1969. mogla se cijela gimnazija premjestiti konačno u novoizgrađenu zgradu pri Franjevačkom samostanu u Samoboru.

Zbog nedostatka profesora, ali još više zbog manjeg broja đaka premjestilo se naše đake opet na Kaptol s time da su od tada pohađali gimnaziju u Dječačkom sjemeništu na Šalati u Zagrebu.

Od tada ova zgrada služi za različite susrete posebno za potrebe naše provincije. Održavaju se u njoj povremeno duhovne vježbe franjevaca, susreti ministranata i slično. Bili su povremeno i različiti seminari, tribine i susreti mladih koji se okupljaju oko našeg samostana i crkve u Samoboru. Ipak, zgrada nije ni izdaleka mogla biti iskorištena u potpunosti.

Godine domovinskog rata daju ovoj zgradi puni smisao ljubavi u prihvaćanju najprije godine 1991. prognanih iz Banovine (osobito Hrv. Čuntića i Kostajnice gdje djeluju naši franjevci), a potom i nešto iz Vukovara i okolice. Ipak, godine 1992. pošto se rasplamsao i rat u Bosni i Hercegovini, franjevci Bosne Srebrene koji imaju svoju teologiju u Sarajevu na Neđarićima, traže smještaj za svoju teologiju, za studente i dijelom i za profesore. Prognanicima se u dogovoru s Uredom za prognanike nalazi novi smještaj, a prihvaćaju se izbjegli franjevci, profesori i studenti teologije iz Sarajeva. Oni su u ovoj zgradi boravili sve do kraja ožujka ove 1997. godine.

Odmah po njihovu odlasku pristupilo se neophodnoj sanaciji najnužnijih prostorija. Nakana je provincije da ova zgrada, smještena u lijepom okruženju, posluži u potpunosti za duhovno dobro našega naroda.

Na zasjedanju provincijskog definitorija u prvoj polovici srpnja ove godine određen je fra Zvjezdan Linić, dotadašnji pastoralni radnik u crkvi sv. Franje na Kaptolu, za ravnatelja zgrade i organizatora susreta vjernika u toj zgradi. Zgrada tada dobiva i svoje novo ime “Kuća susreta Tabor” prema istoimenom brdu Isusova preobraženja, u vidu brojnih programa za duhovnu i vjersku izgradnju svih posjetitelja, a osobito sudionika različitih seminara, tečajeva, duhovnih vježbi i slično.

Zaziv Duha Svetoga i blagoslov zgrade za ovaj novi početak obavio je 20. rujna 1997. godine fra Lucije Jagec, provincijal. Pritom je pročitano i pismo zagrebačkog nadbiskupa Kardinala Franje Kuharića, a kod blagoslova su progovorili fra Zvjezdan Linić, voditelj Kuće susreta Tabor i fra Bonaventura Duda, profesor u miru iz Zagreba.

Zgrada ima svoju kapelu koju je na čast svetom Franji 19. rujna 1971. godine blagoslovio zagrebački nadbiskup Kardinal Franjo Kuharić.

Početkom srpnja 2013. godine u Tabor dolazi fra Ivan Matić. Od 2000. godine fra Ivan je boravio u Rimu u Generalnoj kuriji Reda manje braće gdje je vršio službu Generalnog duhovnog asistenta za Franjevački svjetovni red i Franjevačku mladež. Nakon povratka iz Rima, već od konca svibnja, uključivao se i pomagao fra Zvjezdanu oko duhovnih obnova, a od početka srpnja je i službeno namješten u Kući susreta Tabor.

U organizaciji Kuće susreta Tabor najčešće su događaju duhovne obnove i seminari ozdravljenja i oslobođenja, ali isto tako često i za osnovno kršćansko iskustvo, pa zatim seminari obraćenja, te biblijski, franjevački, euharistijski i slično.

Većinu seminara takve vrste vodi fra Ivan Matić sa svojim suradnicima.

Osim toga funkcioniranje Tabora osigurava i lijep broj poslužitelja, tj. laika, vjernika koji svoje vrijeme i dobru volju rado darivaju svemu onome čemu ova kuća služi.

Zahvalni smo Gospodinu Isusu za sva divna djela obnovljene vjere, radosti i utjehe, ozdravljenja i oslobođenja, koja se događaju kroz sakramente i molitvu, te kroz slušanje Božje riječi i u zajedništvu vjere.

Sve informacije o seminarima koji se održavaju u Kući susreta Tabor možete naći na ovoj stranici:

http://tabor.hr/raspored-seminara

Neka Vam Gospodin podari mir i dobro!