Moliti Franjinim srcem

Knjige Preporuke

Dragocjene su nam upute koje govore o molitvi. U molitvi smo uvijek učenici Isusa Učitelja. Kao i apostole, Isus i nas želi upućivati u molitvu. U tome nam mogu pomoći ljudi koji su Isusa svetački nasljedovali. Moj posebni uzor u tome je sveti Franjo. U dvije knjige o molitvi možete naći korisne upute i razmišljanja o molitvi, a onda brojne molitvene meditacije koje su nadahnute iskustvom svetog Franje. Te se molitve i danas mogu korisno iščitavajući moliti u brojnim našim potrebama.

Bilježnica – Poticajne misli

Knjige Preporuke

Bilježnicu s poticajnim mislima možete nabaviti u Kući susreta Tabor.

CD – Bog moj i sve moje

CD Knjige Preporuke

Kompilacija pjesama fra Ivana Matića – Ovaj CD možete nabaviti u Kući susreta Tabor.

Brat Sunce

Knjige Preporuke

Za skladnije pjevanje kod duhovnih obnova u Kući susreta Tabor možete nabaviti pjesmaricu Brat Sunce.

Majice – Tabor

Knjige Preporuke

Majice s logom i natpisom Tabor možete nabaviti u Kući susreta Tabor.

Šalica Tabora

Knjige Preporuke

Šalicu možete nabaviti u Kući susreta Tabor.  

Krunica

Knjige Preporuke

Krunicu možete nabaviti u Kući susreta Tabor.