Samo reci riječ

Dođi Isuse pogledaj me
Čuj moju molitvu, usliši me. (2x)
 
Samo reci riječ, ozdravi dušu moju
Reci jednu riječ, oslobodi me.
Samo reci riječ, obnovi moju vjeru
Reci jednu riječ da vjerom taknem te.
 
Dođi Isuse… (2x)
 
Samo reci riječ, iscijeli srce moje
Reci jednu riječ da procvjetam
Samo reci riječ, otvori moje oči
Reci jednu riječ da progledam.
 
Dođi Isuse… (2x)
 
Samo reci riječ, iscijeli moje boli
Reci jednu riječ da zapjevam
Samo reci riječ, obnovi moju vjeru
Reci jednu riječ, ja ljubim Te.
 
Dođi Isuse… (2x)