»Usta Marija i pohiti« (Lk 1, 39)

Sveti padre Pio

DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU

RANE SVETOG FRANJE

GOSPA ŽALOSNA

GOSPA KARMELSKA

Gospa Karmelska – drevni je naslov blažene Djevice Marije po gori Karmelu u Palestini. Ondje su se u 12. stoljeću okupljali pustinjaci koji su napose štovali Majku Gospodinovu. Nadahnuće im je bio prorok Ilija koji je na Karmelu posvjedočio da je Jahve Bog Izraela. Redovnička zajednica koja je nastala na...

read more

Sveti Bonaventura

Franjevac, biskup i crkveni naučitelj Sveti Bonaventura, po krštenju Ivan, rodio se god. 1221. u Civiti, danas dio Bagnoregia u Toskani, Italija. Otac mu Giovanni da Fidanza bijaše po zanimanju liječnik, inače veoma imućan čovjek. Majka mu se zvala Marija, rođena di Ritelo. Sam svetac u svojim djelima spominje da...

read more

MAJKA BOŽJA BISTRIČKA

Blagdan je koji su ustanovili naši biskupi nakon što su bistričko svetište 1971. godine proglasili hrvatskim nacionalnim svetištem. Čudotvorni kip Majke Božje se počeo častiti krajem 15. i početkom 16. stoljeća. Zbog provale Turaka u dva je navrata bio zazidan pa mu se i trag izgubio. Zauzetošću zagrebačkoga biskupa Martina...

read more

SVETI BENEDIKT – Zaštitnik Europe

Vi koji pođoste za mnom, stostruko ćete primiti.  Prvo čitanje: Izr 2, 1-9  Obrati svoje srce razboru.  Čitanje Knjige Izreka Sine moj, ako primiš moje riječi i pohraniš u sebi moje zapovijedi i uhom svojim osluhneš mudrost i obratiš svoje srce razboru; jest, ako prizoveš razum i zavapiš za razborom; ako ga potražiš kao srebro i tragaš...

read more

PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

A tko je moj bližnji? Prvo čitanje: Pnz 30, 10-14  Blizu ti je riječ da je vršiš.  Čitanje Knjige Ponovljenog zakona Mojsije je govorio narodu: »Poslušaj glas Gospodina, Boga svoga, držeći njegove zapovijedi i njegove naredbe zapisane u knjizi ovoga Zakona! Obrati se Gospodinu, Bogu svome, svim srcem svojim i...

read more

PRATITE NAS !

Arhiva članaka