SVETI BENEDIKT – Zaštitnik Europe

Vi koji pođoste za mnom, stostruko ćete primiti.  Prvo čitanje: Izr 2, 1-9  Obrati svoje srce razboru.  Čitanje Knjige Izreka Sine moj, ako primiš moje riječi i pohraniš u sebi moje zapovijedi i uhom svojim osluhneš mudrost i obratiš svoje srce razboru; jest, ako prizoveš razum i zavapiš za razborom; ako ga potražiš kao srebro i tragaš...

read more

PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

A tko je moj bližnji? Prvo čitanje: Pnz 30, 10-14  Blizu ti je riječ da je vršiš.  Čitanje Knjige Ponovljenog zakona Mojsije je govorio narodu: »Poslušaj glas Gospodina, Boga svoga, držeći njegove zapovijedi i njegove naredbe zapisane u knjizi ovoga Zakona! Obrati se Gospodinu, Bogu svome, svim srcem svojim i...

read more

SV. ĆIRIL I METOD – Zaštitnici Europe

Sv. Ćiril i Metod su zaštitnici i naše Hrvatske franjevačke provincije sa sjedištem u Zagrebu. http://www.ofm.hr Blagdanska čitanja Prvo čitanje: Dj 13, 46-49  Obraćamo se evo poganima.  Čitanje Djela apostolskih U one dane: Pavao i Barnaba rekoše Židovima: »Trebalo je da se najprije vama navijesti riječ Božja. Ali kad je odbacujete...

read more

ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Žetva je velika, ali radnika malo. Prvo čitanje: Iz 66,10-14c  Evo mir ću na njih kao rijeku svratiti.  Čitanje Knjige proroka Izaije Veselite se s Jeruzalemom, kličite zbog njega svi koji ga ljubite! Radujte se, radujte s njime, svi koji ste nad njim tugovali, da se nadojite i nasitite na...

read more

Sveti prvomučenici rimske Crkve

Spominjemo se svetih Prvomučenika Rimske Crkve koje je, kako svjedoči papa Klement, u vatikanskim vrtovima neumoljivo poklao Neron nakon požara u Rimu. Rimski car Neron godine 64. dao je podmetnuti požar koji je djelomično ili posve uništio više gradskih četvrti u velikom Rimu. Mnoštvo je ljudi zbog njegove ludosti ostalo...

read more