MARIJA MAJKA CRKVE

PEDESETNICA - DUHOVI

PROGLEDAJ SRCEM – NEKA VATRA SIĐE!

Molitva za sedam darova Duha Svetoga

O DOĐI, STVORČE, DUŠE SVET!

O DOĐI, STVORČE, DUŠE SVET!

O dođi, Stvorče, Duše Svet, pohodi duše vjernika, poteci višnjom milosti u grudi štono stvori ih. Ti nazivaš se Tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg, studenac živi, ljubav, plam i pomazanje duhovno. Darova sedam razdaješ, ti, prste desne Očeve, od vječnog Oca obećan, ti puniš usta besjedom. Zapali svjetlo u srcu, zadahni...

read more

SEDMA VAZMENA NEDJELJA

Oče, proslavi Sina svoga!  Prvo čitanje: Dj 1, 12-14  Bijahu jednodušno postojani u molitvi.  Čitanje Djela apostolskih Pošto je Isus uzet na nebo, vratiše se apostoli u Jeruzalem s brda zvanoga Maslinsko, koje je blizu Jeruzalema, udaljeno jedan subotnji hod. I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu...

read more

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO

Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Prvo čitanje: Dj 1, 1-11  Bî uzdignut njima naočigled.  Početak Djela apostolskih Prvu sam knjigu, Teofile, sastavio o svemu što je Isus činio i učio do dana kad je uznesen pošto je dao upute apostolima koje je izabrao po Duhu...

read more

ŠESTA VAZMENA NEDJELJA

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja.    Prvo čitanje: Dj 8, 5-8.14-17  Polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga.  Čitanje Djela apostolskih U one dane: Filip siđe u grad samarijski i stade im propovijedati Krista. Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio...

read more

PRATITE NAS !

ARHIVA ČLANAKA