UZVIŠENJE SVETOGA KRIŽA

Prvo čitanje:

Br 21, 4b-9 

Kad bi koga ujela ljutica, pogledao bi u mjedenu zmiju i ozdravio. 

Čitanje Knjige Brojeva 

U one dane: Narod putem postane nestrpljiv. I počne govoriti protiv Boga i protiv Mojsija: »Zašto nas izvedoste iz Egipta da pomremo u ovoj pustinji? Nema kruha, nema vode, a to bijedno jelo već se ogadilo dušama našim.« Onda Gospodin pošalje na narod ljute zmije; ujedale ih one, tako te pomrije mnogo naroda u Izraelu. Dođe narod k Mojsiju pa reče: »Sagriješili samo kad smo govorili protiv Gospodina i protiv tebe. Pomoli se Gospodinu da ukloni zmije od nas!« Mojsije se pomoli za narod i Gospodin reče Mojsiju: »Napravi zmiju i stavi je na stup: tko god bude ujeden, ostat će na životu ako je pogleda.« 

Mojsije napravi zmiju od mjedi i postavi je na stup. Kad bi koga ujela ljutica, pogledao bi u mjedenu zmiju i ozdravio.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

78, 1-2.34-38

Pripjev: Ne zaboravite djela Božjih! 

Poslušaj, narode moj, moju nauku,
prikloni uho riječima usta mojih!
Otvorit ću svoja usta na pouku,
iznijet ću tajne iz vremena davnih.

Kad ih ubijaše, tražiše ga
i opet pitahu za Boga;
spominjahu se da je Bog hridina njihova
i Svevišnji njihov otkupitelj.

Ali ga opet ustima svojim varahu
i jezikom svojim lagahu njemu.
Njihovo srce ne bijaše postojano s njime
nit bijahu vjerni Savezu njegovu.

A on im milosrdno grijeh praštao
i nije ih posmicao;
često je gnjev svoj susprezao
da ne plane svom jarošću.

 

Drugo čitanje:

Fil 2, 6-11 

Ponizi sam sebe, zato Bog njega preuzvisi. 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima 

Krist Isus: trajni lik Božji, 

nije se kao plijena držao 

svoje jednakosti s Bogom, 

nego sam sebe »oplijeni« 

uzevši lik sluge, 

postavši ljudima sličan; 

obličjem čovjeku nalik, 

ponizi sam sebe, 

poslušan do smrti, 

smrti na križu. 

Zato Bog njega preuzvisi 

i darova mu ime, 

ime nad svakim imenom, 

da se na ime Isusovo 

prigne svako koljeno 

nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ. 

I svaki će jezik priznati: 

»Isus Krist jest Gospodin!« – 

na slavu Boga Oca.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Iv 3, 13-17 

Sin Čovječji ima biti podignut. 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: 

»Nitko nije uzašao na nebo 

doli onaj koji siđe s neba, 

Sin Čovječji. 

I kao što je Mojsije podigao 

zmiju u pustinji 

tako ima biti podignut Sin Čovječji 

da svaki koji vjeruje, 

u njemu ima život vječni. 

Uistinu, Bog je tako ljubio svijet 

te je dao svoga Sina Jedinorođenca 

da nijedan koji u njega vjeruje 

ne propadne, 

nego da ima život vječni. 

Ta Bog nije poslao Sina na svijet 

da sudi svijetu, 

nego da se svijet spasi po njemu.«

 
Riječ Gospodnja.