UZVIŠENJE SVETOGA KRIŽA

Sin Čovječji ima biti podignut.

Prvo čitanje:

Br 21, 4b-9 

Kad bi koga ujela ljutica, pogledao bi u mjedenu zmiju i ozdravio. 

Čitanje Knjige Brojeva

U one dane: Narod putem postane nestrpljiv. I počne govoriti protiv Boga i protiv Mojsija: »Zašto nas izvedoste iz Egipta da pomremo u ovoj pustinji? Nema kruha, nema vode, a to bijedno jelo već se ogadilo dušama našim.« Onda Gospodin pošalje na narod ljute zmije; ujedale ih one, tako te pomrije mnogo naroda u Izraelu. Dođe narod k Mojsiju pa reče: »Sagriješili samo kad smo govorili protiv Gospodina i protiv tebe. Pomoli se Gospodinu da ukloni zmije od nas!« Mojsije se pomoli za narod i Gospodin reče Mojsiju: »Napravi zmiju i stavi je na stup: tko god bude ujeden, ostat će na životu ako je pogleda.«

Mojsije napravi zmiju od mjedi i postavi je na stup. Kad bi koga ujela ljutica, pogledao bi u mjedenu zmiju i ozdravio.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

78, 1-2.34-38

Pripjev: Ne zaboravite djela Božjih! 

Poslušaj, narode moj, moju nauku,
prikloni uho riječima usta mojih!
Otvorit ću svoja usta na pouku,
iznijet ću tajne iz vremena davnih.

Kad ih ubijaše, tražiše ga
i opet pitahu za Boga;
spominjahu se da je Bog hridina njihova
i Svevišnji njihov otkupitelj.

Ali ga opet ustima svojim varahu
i jezikom svojim lagahu njemu.
Njihovo srce ne bijaše postojano s njime
nit bijahu vjerni Savezu njegovu.

A on im milosrdno grijeh praštao
i nije ih posmicao;
često je gnjev svoj susprezao
da ne plane svom jarošću.

Drugo čitanje:

Fil 2, 6-11 

Ponizi sam sebe, zato Bog njega preuzvisi. 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Krist Isus: trajni lik Božji,

nije se kao plijena držao

svoje jednakosti s Bogom,

nego sam sebe »oplijeni«

uzevši lik sluge,

postavši ljudima sličan;

obličjem čovjeku nalik,

ponizi sam sebe,

poslušan do smrti,

smrti na križu.

Zato Bog njega preuzvisi

i darova mu ime,

ime nad svakim imenom,

da se na ime Isusovo

prigne svako koljeno

nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ.

I svaki će jezik priznati:

»Isus Krist jest Gospodin!« –

na slavu Boga Oca.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Iv 3, 13-17 

Sin Čovječji ima biti podignut.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu:

»Nitko nije uzašao na nebo

doli onaj koji siđe s neba,

Sin Čovječji.

I kao što je Mojsije podigao

zmiju u pustinji

tako ima biti podignut Sin Čovječji

da svaki koji vjeruje,

u njemu ima život vječni.

Uistinu, Bog je tako ljubio svijet

te je dao svoga Sina Jedinorođenca

da nijedan koji u njega vjeruje

ne propadne,

nego da ima život vječni.

Ta Bog nije poslao Sina na svijet

da sudi svijetu,

nego da se svijet spasi po njemu.«

Riječ Gospodnja.

(www.hilp.hr)