Svetkovina Isusa Krista, Kralja svega stvorenja

TI, KRISTE, KRALJ SI VJEKOVA

Ti, Kriste, kralj si vjekova,
ti vladar sviju naroda,
ti sudac si jedincati
svih umova i srdaca.

Kriste, Kralju, mir i jedinstvo
podaj Crkvi svojoj kršćanskoj.

Glavari svih te naroda
pred svijetom javno častili,
a mi ti evo kličemo:
ti višnji Kralj si sviju nas!

O Kriste, mira vladaru,
pokori srca buntovna,
u jedno stado skupi sve
od tebe što odlutaše.

Ti zato ruke šireći,
sa križa visiš krvavog
i probijeno sulicom
u plamu srce otkrivaš.

Ta zato kruha, vina lik
na žrtveniku krije te,
i probodenih grudi ti
spas djeci tvojoj izvire.

Sva slava tebi, Isuse,
što vlašću svijetom upravljaš,
i ocu s Duhom preblagim
u vječne vijeke vjekova.