Svetkovina Blagovijesti – Navještenje Gospodinovo

Prvo čitanje:
Iz 7, 10-14 
Evo, djevica će začeti! 
 

Čitanje Knjige proroka Izaije 

U one dane: Gospodin progovori Ahazu i reče mu: »Zaišti od Gospodina, Boga svoga, znak za sebe iz dubine Podzemlja ili gore iz visina.«

Ali Ahaz odgovori: »Ne, neću iskati i neću iskušavati Gospodina.

«Tada reče Izaija: »Čujte, dome Davidov: Zar vam je malo dodijavati ljudima pa i Bogu mom dodijavate! Zato, sam će vam Gospodin dati znak:

Evo, djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel, S nama Bog!« 

Riječ je Gospodnja.  

 
 
Otpjevni psalam
40, 7-11
 
Pripjev: Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju. 
 
Žrtva i prinos ne mile ti se,
nego si mi uši otvorio; paljenica ni okajnica ne tražiš.
 
Tada rekoh: »Evo dolazim! U svitku knjige piše za mene:
Milje mi je, Bože moj, vršiti volju tvoju, Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.
 
«Pravdu ću naviještati u velikom zboru i usta svojih zatvoriti neću,
Gospodine, sve ti je znano.Tvoju pravdu neću kriti u srcu,
kazivat ću vjernost tvoju i tvoj spas.
 
Tajit neću dobrote tvoje ni tvoje vjernosti velikoj skupštini. 
U svitku knjige piše za mene: »Vršiti, Bože, volju tvoju!«
 
Drugo čitanje:
Heb 10, 4-10 
 
U svitku knjige piše za mene:” Vršiti, Bože, volju tvoju!” 
 
Čitanje Poslanice Hebrejima Braćo! 
 
Krv bikova i jaraca nikako ne može odnijeti grijeha. Zato Krist ulazeći u svijet veli: Žrtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo pripravio; paljenice i okajnice ne sviđaju ti se. 
Tada rekoh: »Evo dolazim!« 
U svitku knjige piše za mene: »Vršiti, Bože, volju tvoju!« 
Pošto gore reče: Žrtve i prinosi, paljenice i okajnice — koje se po Zakonu prinose — ne mile ti se i ne sviđaju, veli zatim: Evo dolazim vršiti volju tvoju! 
Dokida prvo da uspostavi drugo. U toj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek.

Riječ je Gospodnja. 
 
Evanđelje:
Lk 1, 26-38
 
Evo, začet ćeš i roditi sina. 
 
Čitanje svetog Evanđelja po Luki
 

U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče:

»Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« 

Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav.

No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog 
dati prijestolje Davida, oca njegova, 
i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke 
i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.« 
Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« 
Anđeo joj odgovori: 
»Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. 
Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. 
A evo tvoje rođakinje Elizabete: 
i ona u starosti svojoj zače sina. 
I njoj, nerotkinjom prozvanoj, 
ovo je već šesti mjesec. 
Ta Bogu ništa nije nemoguće!« 
Nato Marija reče: 
»Evo službenice Gospodnje, 
neka mi bude po tvojoj riječi!« 
I anđeo otiđe od nje.
 
Riječ je Gospodnja.