Sveta Majka Terezija

Danas slavimo svetu Majku Terezu, redovnicu. Majka Tereza rođena je 26. kolovoza 1910. u Skopju u albanskoj obitelji Nikole i Drane, kao Agneza Gonxha Bojaxhiu. Otac joj je rano umro, pa se obitelj našla u financijskim teškoćama. Od malena je bila aktivna u rodnoj župi koju su tada vodili isusovci. S osamnaest se godina pridružila irskim redovnicama poznatima po svom misionarskom radu. Dobila je redovničko ime sestra Marija Terezija. 1929. uputila se u misije u indijsku Kalkutu, gdje je položila prve zavjete i poučavala u školi za djevojke. Ondje je položila i vječne redovničke zavjete, postavši poznata kao Majka Terezija. Dvadeset je godina provela među irskim redovnicama.

Međutim, 1946. primila je “poziv unutar poziva”, neutaživu želju, upravo žeđ da služi Isusu u ljubavi prema siromašnima. Isus ju je pozvao da bude Njegovo svjetlo i da isijava Njegovu ljubav na sve duše. Uputio ju je da osnuje novu družbu, Misionarke ljubavi, koja će se posvetiti brizi za najsiromašnije od siromašnih. Dvije joj je godine trebalo za konačnu odluku i dopuštenje poglavara te je konačno, odjevena u prepoznatljiv bijeli sari s plavim prugama, napustila samostan i počela s brigom za siromašne. U Kalkuti je posjećivala naselja siromašnih, brinući se za njihove tjelesne i duhovne potrebe. Uskoro su joj se počele pridruživati njezine bivše učenice te su Misionarke ljubavi i službeno osnovane 1950. godine. Uskoro se broj sestara toliko umnožio da ih je Tereza počela slati i u druge krajeve Indije, pa i u druge zemlje. Godine 1963. osnovala je i muški ogranak Družbe. Za svoj rad sa siromašnima dobila je i brojne nagrade, uključujući i Nobelovu nagradu za mir 1979. godine.

Majka Tereza vodila je teške unutarnje duhovne borbe. Osjećala je duboko u sebi bolnu odvojenost, upravo odbačenost od Boga, praćenu istovremenom čežnjom za Njegovom ljubavlju. Međutim, ovo je iskustvo, koje ju je pratilo cijeloga života, nije učinilo očajnom nego ju je još više sjedinilo s Bogom. Majka Tereza povukla se 1997. s čela svoje Družbe.

Umrla je na današnji dan iste godine, a Indija joj je priredila svečani državnički sprovod. Pokopana je u kući matici Misionarki ljubavi u Kalkuti, a na njezin grob svakodnevno dolazi mnoštvo molitelja i hodočasnika. Blaženom je proglašena 2003., a svetom 2016. godine.

(IKA)