Raspored duhovne obnove na TV-u

Evo rasporeda kada možete na TV-u pratiti KATOLICKU DUHOVNU OBNOVU fra Zvjezdana Linica :

KANAL RI – Nedjeljom u 12 sati (pokriva Istarsku i Primorsko-goransku zupaniju)

WOX TV – Nedjeljom u 13:15
(pokriva Zadarsku zupaniju)

TV JADRAN – Nedjeljom u
12:30 (pokriva Splitsko-dalmatinsku zupaniju)

TV DU (DUBROVNIK)
Nedjeljom u 17:50 od 5. 5.
(pokriva Dubrovacko-neretvansku zupaniju)

JABUKA TV (OTV) Nedjeljom u 18 sati i repriza ponedjeljkom u 15:15 sati (pokriva Zagreb, Zagrebacku, Sisacko-moslavacku i Krapinsko-zagorsku zupaniju).