BLAGDAN PREOBRAŽENJA GOSPODINOVA

Dok se molio, izgled mu se lica izmijeni. 

Prvo čitanje:

Dn 7, 9-10. 3-14 

Odijelo mu bijelo poput snijega.

Čitanje Knjige proroka Daniela

Gledao sam: Prijestolja bjehu postavljena

i Pradavni sjede. Odijelo mu bijelo poput snijega;

vlasi na glavi kao čista vuna.

Njegovo prijestolje kao plamenovi ognjeni

i točkovi kao žarki oganj.

Rijeka ognjena tekla,

izvirala ispred njega.

Tisuću tisuća služahu njemu,

l mirijade stajahu pred njim.

Sud sjede, knjige se otvoriše.

Gledah u noćnim viđenjima

i gle s oblacima nebeskim dolazi

kao Sin Čovječji.

On se približi Pradavnome

i dovedu ga k njemu, Njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo

da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast njegova vlast je vječna,

nikada neće proći,

kraljevstvo njegovo vječno,

nikada propasti neće.

Riječ je Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 97, 1-2.5-6.9

Pripjev: Gospodin kraljuje, Svevišnji – nad svom zemljom! 

Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja, nek se vesele otoci mnogi!
Oblak i tama ovijaju njega,
pravda i pravo temelj su prijestolja njegova.

Brda se tope pred Gospodinom kao vosak,
pred vladarom sve zemlje.

Nebesa navješćuju pravednost njegovu,

svi narodi gledaju mu slavu.

Ti si, Gospodine, Svevišnji — nad svom zemljom,
visoko, visoko nad bozima svima.

Drugo čitanje:

2Pt 1, 16-19

Taj Glas s neba čusmo.

Čitanje Druge poslanice svetoga Petra apostola

Predragi! Nismo vam navijestili snagu i Dolazak Gospodina našega Isusa Krista slijedeći izmudrene priče, nego kao očevici njegova veličanstva. Od Oca je doista primio čast i slavu kad mu ono od uzvišene Slave doprije ovaj glas: Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, u njemu mi sva milina! Taj glas, koji s neba dopiraše, čusmo mi koji bijasmo s njime na Svetoj gori.

Tako nam je potvrđena proročka riječ te dobro činite što uza nju prianjate kao uza svjetiljku što svijetli na mrklu mjestu – dok Dan ne osvane i Danica se ne pomoli u srcima vašim.

Riječ je Gospodnja.

Evanđelje:

Lk 9,28b-36

Dok se molio, izgled mu se lica izmijeni.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Povede Isus sa sobom Petra, Ivana i Jakova te uziđe na goru da se pomoli. I dok se molio, izgled mu se lica izmijeni, a odjeća sjajem zablista.

I gle, dva čovjeka razgovarahu s njime. Bijahu to Mojsije i Ilija. Ukazali se u slavi i razgovarali s njime o njegovu Izlasku, što se doskora imao ispuniti u Jeruzalemu. No Petra i njegove drugove bijaše svladao san. Kad se probudiše, ugledaše njegovu slavu i dva čovjeka koji stajahu uza nj. I dok su oni odlazili od njega, reče Petar Isusu: »Učitelju, dobro nam je ovdje biti. Načinimo tri sjenice: jednu tebi, jednu Mojsiju, jednu Iliji.« Nije znao što govori.

Dok je on to govorio, pojavi se oblak i zasjeni ih. Ušavši u oblak, oni se prestrašiše. A glas se začu iz oblaka: »Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte!« I upravo kad se začu glas, osta Isus sam. Oni su šutjeli i nikomu onih dana nisu kazivali što su vidjeli.

Riječ Gospodnja.

(www.hilp.hr)