Objavljeno: 27.03.2012.

Dobra strana života

Najnovije duhovne misli u jednostavnom uvezu, ali i u tvrdom uvezu obogaćene meditativnim fotografijama u boji, a prikladne su za dar mladima, krizmanicima, ali i svim prijateljima duhovne misli.

Objavljeno: 27.03.2012.

Moliti sa svetim Franjom

Dragocjene su nam upute koje govore o molitvi. U molitvi smo uvijek učenici Isusa Učitelja. Kao i apostole, Isus i nas želi upućivati u molitvu. U tome nam mogu pomoći ljudi koji su Isusa svetački nasljedovali. Moj posebni uzor u tome je sveti Franjo. U dvije knjige o molitvi možete naći korisne upute i razmišljanja o molitvi, a onda brojne molitvene meditacije koje su nadahnute iskustvom svetog Franje. Te se molitve i danas mogu korisno iščitavajući moliti u brojnim našim potrebama.

Objavljeno: 27.03.2012.

Da vaša radost bude potpuna

U Glasu koncila kroz godinu i po dana svakog tjedna u rubrici “Vjeronauk za odrasle” obrađivao sam duhovno i vjeronaučno sedam svetih sakramenata. To je izišlo potom kao jedinstvena knjiga o sakramentima. Pomaže pri upoznavanju tih svetinja vjere.

Objavljeno: 26.03.2012.

Dobra strana života

Dio je istoimene knjige uz naslov: Vrijeme za rad i odmor.

Objavljeno: 26.03.2012.

Bog, svakodnevna tajna i objava

Dio istoimene knjige uz naslov: Duh Sveti djeluje u nama.

Objavljeno: 26.03.2012.

Ispovijed

Govor o sakramentu oproštenja grijeha.

Objavljeno: 26.03.2012.

Bolesničko pomazanje

Govor o sakramentu bolesničkog pomazanja.

Objavljeno: 26.03.2012.

Isus ozdravlja

Govor o Isusu koji ozdravlja i molitve ozdravljenja.

Objavljeno: 26.03.2012.

Pashalni misterij

Sadrži u kompletu od 2 CD-a sav sadržaj istoimene knjige.

Objavljeno: 26.03.2012.

Došašće

Razmišljanje o Došašću kako je izgovoreno na Radio Mariji.