Objavljeno: 01.12.2019.

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Prvo čitanje: Iz 2, 1-5  Gospodin sabire sve narode u vječni mir kraljevstva Božjega.  Čitanje Knjige proroka Izaije Viđenje Izaije, sina Amosova, o Judeji i Jeruzalemu: Dogodit će se na kraju danâ: Gora Doma Gospodnjega bit će postavljena vrh svih gora, uzvišena iznad svih bregova. K njoj će se stjecati svi narodi, nagrnut će mnoga […]

Objavljeno: 24.11.2019.

ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA

Prvo čitanje: 2Sam 5, 1-3  Pomazaše Davida za kralja nad Izraelom.  Čitanje Druge knjige o Samuelu U one dane: Dođoše sva izraelska plemena k Davidu u Hebron i rekoše: »Evo, mi smo od tvoje kosti i od tvoga mesa. Već prije, dok još Šaul bijaše kralj nad nama, ti si upravljao svim pokretima Izraela, a […]

Objavljeno: 21.11.2019.

NOVI TERMINI SEMINARA ZA 2020.

  3. – 6. siječnja 2020. (petak – ponedjeljak) – Tema: “Dođosmo pokloniti se Kralju” 9. – 12. siječnja 2020. – Tema: “Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina!” 16. – 19. siječnja 2020. – Tema: “Oslobodi nas od Zloga!” 23. – 26. siječnja 2020. – Tema: “Meni je živjeti Krist” 30. siječnja – […]

Objavljeno: 21.11.2019.

Prikazanje Blažene Djevice Marije – Gospa od Zdravlja

Velika mi djela učini Svesilni, sveto je Ime njegovo!    Prvo čitanje: Zah 2, 14-17  Raduj se, Kćeri sionska, evo dolazim.  Čitanje knjige proroka Zaharije Kliči i raduj se, Kćeri sionska, jer evo dolazim usred tebe prebivat – riječ je Gospodnja. U onaj dan mnogi će narodi uz Gospodina prionuti i bit će narod moj, […]

Objavljeno: 17.11.2019.

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Prvo čitanje: Mal 3, 19-20a  Ogranut će vam sunce pravde.  Čitanje Knjige proroka Malahije Evo dan dolazi poput peći užaren; oholi i zlikovci bit će kao strnjika: dan koji se bliži spalit će ih – govori Gospodin nad vojskama – neće im ostati ni korijena ni grančice. A vama koji se imena moga bojite sunce […]

Objavljeno: 16.11.2019.

„Priscila i Akvila uzeše ga k sebi“ (Dj 18, 26). Bračni par u službi evanđelja

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 13. studenoga 2019. – Apel Svetoga Oca Biblijski odlomak: iz Djela apostolskih, 18, 1-3 Draga braćo i sestre, dobar dan! Ova se audijencija održava u dvije skupine: bolesni su u dvorani Pavla VI. – bio sam s njima, pozdravio ih i blagoslovio; oko 250 ih je. Tamo će […]

Objavljeno: 10.11.2019.

TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Prvo čitanje: 2Mak 7, 1-2.9-14  Kralj svijeta uskrisit će nas na život vječni.  Čitanje Druge knjige o Makabejcima U one dane: uhvatiše sedmoricu braće zajedno s njihovom majkom. Kralj naredi da ih biju bičevima i volovskim žilama: htio ih je prisiliti da jedu zabranjeno svinjsko meso. Jedan od njih progovori u njihovo ime: »Što nas […]

Objavljeno: 09.11.2019.

POSVETA LATERANSKE BAZILIKE

Prvo čitanje: Ez 47, 1-2.8-9.12  Vidjeh vodu gdje izvire iz Hrama. I svi do kojih doprije ta voda bijahu spašeni.  Čitanje Knjige proroka Ezekiela U one dane: Odvede me anđeo natrag k vratima Doma Gospodnjega. I gle: voda izvirala ispod praga Doma, prema istoku — jer pročelje Doma bijaše prema istoku— i voda otjecaše ispod […]

Objavljeno: 07.11.2019.

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 6. studenoga 2019.

„Što dakle ne poznajete, a štujete, to vam ja navješćujem” (Dj 17, 23). Pavao na Areopagu: primjer inkulturacije vjere u Ateni. Draga braćo i sestre, dobar dan! Nastavljamo „putovanje“ s knjigom Djela apostolskih. Nakon kušnji što ih je proživio u Filipima, Solunu i Bereji, Pavao je stigao u Atenu, u samo srce Grčke (usp. Dj […]

Objavljeno: 05.11.2019.

Blaženi fra Serafin Glasnović Kodić i blaženi don Anton Muzić

Danas se spominjemo naših mučenika: blaženog fra Serafina Glasnovića Kodića i blaženog don Antona Muziću   Blaženi fra Serafin Glasnović Kodić, rođen je u Janjevu 25. travnja 1893. kao sin Gašpara i Antonije rođ. Rodić. Na krštenju je dobio ime Ivan. Kao redovnik Reda manje braće za prezbitera je zaređen 30. lipnja 1915. Teološki studij […]