Objavljeno: 21.07.2019.

ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Prvo čitanje: Post 18, 1-10a  Gospodine, nemoj mimoići svoga sluge!  Čitanje Knjige Postanka U one dane: Gospodin se ukaza Abrahamu kod hrasta u Mamri dok je on sjedio na ulazu u šator za dnevne žege. Podiže oči, kad gle: tri čovjeka stoje pred njim. Čim ih spazi, potrča im s ulaza šatora u susret. Pade […]

Objavljeno: 18.07.2019.

Poslužitelji Tabora na hodočašću u Lurd

Poslužitelji Kuće susreta Tabor, zajedno s fra Ivanom Matićem, nalaze se na hodočašću u Lurd. – To je i naše zahvalno hodočašće za sve milosti koje Gospodin daruje svima onima koji dolaze u Tabor, za sve naše prijatelje i dobročinitelje. Posebno na ovom hodočašću molimo i za sve one koji se preporučaju u naše molitve, […]

Objavljeno: 16.07.2019.

GOSPA KARMELSKA

Gospa Karmelska – drevni je naslov blažene Djevice Marije po gori Karmelu u Palestini. Ondje su se u 12. stoljeću okupljali pustinjaci koji su napose štovali Majku Gospodinovu. Nadahnuće im je bio prorok Ilija koji je na Karmelu posvjedočio da je Jahve Bog Izraela. Redovnička zajednica koja je nastala na Karmelu preselila se u Europu […]

Objavljeno: 14.07.2019.

PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Prvo čitanje: Pnz 30, 10-14  Blizu ti je riječ da je vršiš.  Čitanje Knjige Ponovljenog zakona Mojsije je govorio narodu: »Poslušaj glas Gospodina, Boga svoga, držeći njegove zapovijedi i njegove naredbe zapisane u knjizi ovoga Zakona! Obrati se Gospodinu, Bogu svome, svim srcem svojim i svom dušom svojom. Ova zapovijed što ti je danas dajem […]

Objavljeno: 13.07.2019.

MAJKA BOŽJA BISTRIČKA

Blagdan je koji su ustanovili naši biskupi nakon što su bistričko svetište 1971. godine proglasili hrvatskim nacionalnim svetištem. Čudotvorni kip Majke Božje se počeo častiti krajem 15. i početkom 16. stoljeća. Zbog provale Turaka u dva je navrata bio zazidan pa mu se i trag izgubio. Zauzetošću zagrebačkoga biskupa Martina Borkovića pronađen je 1684. godine, […]

Objavljeno: 11.07.2019.

SVETI BENEDIKT – zaštitnik Europe

Sveti Benedikt je otac zapadnog redovništva, osnivač benediktinskog reda i jedan od najvećih velikana zapadnog redovništva, zapadnoeuropske kršćanske kulture uopće. Benedikt je rođen oko g. 480. u Norci, malom biskupskom sjedištu na podnožju sabinskih brda. Bio je sin dobrostojeće obitelji koja ga je poslala u Rim na odgoj i stjecanje znanja. Rim je tada još […]

Objavljeno: 07.07.2019.

ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Prvo čitanje: Iz 66,10-14c  Evo mir ću na njih kao rijeku svratiti.  Čitanje Knjige proroka Izaije Veselite se s Jeruzalemom, kličite zbog njega svi koji ga ljubite! Radujte se, radujte s njime, svi koji ste nad njim tugovali, da se nadojite i nasitite na dojkama utjehe njegove, da se nasišete i nasladite na grudima krepčine […]

Objavljeno: 05.07.2019.

SV. ĆIRIL I METOD – zaštitnici Europe

Sv. Ćiril i Metod su zaštitnici i naše Hrvatske franjevačke provincije sa sjedištem u Zagrebu. http://www.ofm.hr Blagdanska čitanja Prvo čitanje: Dj 13, 46-49  Obraćamo se evo poganima.  Čitanje Djela apostolskih U one dane: Pavao i Barnaba rekoše Židovima: »Trebalo je da se najprije vama navijesti riječ Božja. Ali kad je odbacujete i sami sebe ne smatrate […]

Objavljeno: 30.06.2019.

TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Prvo čitanje: 1Kr 19,16b.19-21  Elizej ustade i pođe za Ilijom.  Čitanje Prve knjige o Kraljevima U one dane: Reče Gospodin Iliji: »Pomaži Elizeja, sina Šafatova, iz Abel Mehole, za proroka namjesto sebe.« Ilija ode odanle i nađe Elizeja, sina Šafatova, gdje ore: pred njim dvanaest jarmova, sâm bijaše kod dvanaestoga. Ilija priđe k njemu i baci […]

Objavljeno: 29.06.2019.

SV. PETAR I PAVAO

Prvo čitanje:  Dj 12, 1-11  Sad uistinu znam da me Gospodin izbavio iz Herodove ruke.  Čitanje Djela apostolskih U one dane: Uze Herod zlostavljati neke od Crkve. Mačem pogubi Jakova, brata Ivanova. Kad vidje da je to drago Židovima, uhvati i Petra (bijahu upravo Dani beskvasnih kruhova). Uhiti ga, baci u tamnicu i dade da […]