Objavljeno: 17.11.2019.

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Prvo čitanje: Mal 3, 19-20a  Ogranut će vam sunce pravde.  Čitanje Knjige proroka Malahije Evo dan dolazi poput peći užaren; oholi i zlikovci bit će kao strnjika: dan koji se bliži spalit će ih – govori Gospodin nad vojskama – neće im ostati ni korijena ni grančice. A vama koji se imena moga bojite sunce […]

Objavljeno: 16.11.2019.

„Priscila i Akvila uzeše ga k sebi“ (Dj 18, 26). Bračni par u službi evanđelja

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 13. studenoga 2019. – Apel Svetoga Oca Biblijski odlomak: iz Djela apostolskih, 18, 1-3 Draga braćo i sestre, dobar dan! Ova se audijencija održava u dvije skupine: bolesni su u dvorani Pavla VI. – bio sam s njima, pozdravio ih i blagoslovio; oko 250 ih je. Tamo će […]

Objavljeno: 10.11.2019.

TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Prvo čitanje: 2Mak 7, 1-2.9-14  Kralj svijeta uskrisit će nas na život vječni.  Čitanje Druge knjige o Makabejcima U one dane: uhvatiše sedmoricu braće zajedno s njihovom majkom. Kralj naredi da ih biju bičevima i volovskim žilama: htio ih je prisiliti da jedu zabranjeno svinjsko meso. Jedan od njih progovori u njihovo ime: »Što nas […]

Objavljeno: 09.11.2019.

POSVETA LATERANSKE BAZILIKE

Prvo čitanje: Ez 47, 1-2.8-9.12  Vidjeh vodu gdje izvire iz Hrama. I svi do kojih doprije ta voda bijahu spašeni.  Čitanje Knjige proroka Ezekiela U one dane: Odvede me anđeo natrag k vratima Doma Gospodnjega. I gle: voda izvirala ispod praga Doma, prema istoku — jer pročelje Doma bijaše prema istoku— i voda otjecaše ispod […]

Objavljeno: 07.11.2019.

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 6. studenoga 2019.

„Što dakle ne poznajete, a štujete, to vam ja navješćujem” (Dj 17, 23). Pavao na Areopagu: primjer inkulturacije vjere u Ateni. Draga braćo i sestre, dobar dan! Nastavljamo „putovanje“ s knjigom Djela apostolskih. Nakon kušnji što ih je proživio u Filipima, Solunu i Bereji, Pavao je stigao u Atenu, u samo srce Grčke (usp. Dj […]

Objavljeno: 05.11.2019.

Blaženi fra Serafin Glasnović Kodić i blaženi don Anton Muzić

Danas se spominjemo naših mučenika: blaženog fra Serafina Glasnovića Kodića i blaženog don Antona Muziću   Blaženi fra Serafin Glasnović Kodić, rođen je u Janjevu 25. travnja 1893. kao sin Gašpara i Antonije rođ. Rodić. Na krštenju je dobio ime Ivan. Kao redovnik Reda manje braće za prezbitera je zaređen 30. lipnja 1915. Teološki studij […]

Objavljeno: 03.11.2019.

TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

Prvo čitanje: Mudr 11, 22 – 12, 2  Ti si milostiv svima jer ljubiš sva bića.  Čitanje Knjige Mudrosti Sav je svijet pred tobom, Gospodine,kao zrnce praha na tezulji i kao kaplja jutarnje rose što se spušta na zemlju. A ti si milostiv svemu jer možeš sve i kroz prste gledaš na grijehe ljudima da […]

Objavljeno: 02.11.2019.

DUŠNI DAN – Spomen svih vjernika pokojnika

Prvo čitanje: Job 19, 1.23-27a  Ja znadem: moj Izbavitelj živi.  Čitanje Knjige o Jobu Job progovori i reče: O kad bi se riječi moje zapisale i kad bi se u mjed tvrdu urezale; kad bi se željeznim dlijetom i olovom u spomen vječan u stijenu uklesale! Ja znadem dobro: moj Izbavitelj živi i posljednji će on […]

Objavljeno: 01.11.2019.

SVI SVETI

Prvo čitanje: Otk 7, 2-4.9-14  Vidjeh, eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda i plemena i puka i jezika!  Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola Ja, Ivan, vidjeh drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bî dano […]

Objavljeno: 30.10.2019.

„Prijeđi u Makedoniju i pomozi nam!“ (Dj 16, 9). Kršćanska vjera stiže u Europu

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 30. listopada 2019. Biblijski odlomak: iz Djela apostolskih 16, 9-10 Draga braćo i sestre, dobar dan! Čitajući Djela apostolska vidimo kako je Duh Sveti glavni akter misije Crkve: On vodi put evangelizatorâ pokazujući im put kojim im je ići. To jasno vidimo kada apostol Pavao, stigavši do Troje, […]