NOVI TERMINI SEMINARA U TABORU

Pred nama su sljedeći termini seminara u Taboru:

13. – 16. srpnja 2023. – Tema: “Isus je liječnik duše i tijela!”

3. – 6. kolovoza 2023. – Tema: “Ovo je Sin moj, Ljubljeni! Slušajte ga!”

31. kolovoza – 3. rujna 2023. – Tema: “Dođite k meni i Ja ću vas odmoriti.”

14. – 17. rujna 2023. – Tema: “U križu je naše spasenje i otkupljenje.”

28. rujna – 1. listopada 2023. – Tema: “Anđelima svojim zapovijedi da te čuvaju.”

12. – 15. listopada 2023. –  Tema: “Sveta krunica – Evanđelje malenih.”

26. – 29. listopada 2023. –  Tema: “Ljubi Boga i bližnjega svoga!”

9. – 12. studeni 2023. – Tema: “Gospodin ozdravlja i oslobađa.”

23. – 26. studeni 2023. – Tema: “Isus Krist je naš Kralj!”

7. – 10. prosinca 2023. – Tema: “Isuse, dobroto beskrajna!”

14. – 17. prosinca 2023. – Tema: “Evo, Djevica će začeti i roditi Sina!”

29. prosinca – 1. siječnja 2024. – Tema: “U srcu Svete Obitelji – Blagoslov za Novu godinu.”

Za sve ostale informacije možete se javiti u našem tajništvu, radnim danom od 8.00 do 12.00 sati:

Kuća susreta Tabor 

Ul. Milana Langa 18

10430 SAMOBOR

Tel.: 01/3369-781

Mob.: 091 5986972

E-mail: info@tabor.hr