Molitvena osmina za jedinstvo kršćana 2017.

POMIRENJE – LJUBAV NAS KRISTOVA OBUZIMA

Uz molitvenu osminu za jedinstvo kršćana 2017.

Koji moto, koje geslo ima ovogodišnja svjetska Molitvena osmina za jedinstvo kršćana?

– Ovogodišnja Molitvena osmina za jedinstvo kršćana ima geslo: “Pomirenje – ljubav nas Kristova obuzima”.

Koje je biblijsko mjesto polazište navedenoj temi osmine?

  • Biblijsko polazište temi nalazi se u Drugoj poslanici Korinćanima sv. Pavla Apostola, peto poglavlje, od 14. do 20. retka (Usp. 2 Kor 5,14-20).

Tko je pripremio tekstove za svjetsku Molitvenu osminu za jedinstvo kršćana 2017?

– Kršćani u Njemačkoj, Radna zajednica kršćanskih Crkava u Njemačkoj (ACK).

Što je kontekst iz kojega priređivači oblikuju materijale za ovogodišnju osminu?

  • Kontekst je obilježavanje 500. godišnjice Reformacije.

Kako pristupiti 500. godišnjici Reformacije, slaviti ili žaliti?

  • Priređivači ovih molitvenih tekstova pišu u Uvodu: “Crkve u Njemačkoj su se suglasile da spomen Reformacije u ekumenskoj zajednici treba obilježavati kao blagdan Kristov” jer: “Usredotočenje na jezgru kršćanske vjere, Isusa Krista i njegovo djelo pomirenja, omogućuje ekumenskim partnerima Evangeličke Crkve u Njemačkoj (rimokatoličkoj i pravoslavnoj Crkvi, baptistima, metodistima, menonitima i drugima), da se uključe u obilježavanje spomena Reformacije” (u str. 15-16 u ovoj knjizi).

Takvo kristocentrično obilježavanje Reformacije nije “sol na ranu”, nije oholi “trijumf” jednih nad drugima, nakon čega ćemo još više zazirati jedni od drugih, nego je poveznica koja nas vraća jedne drugima, približava i pomiruje. Zahvaljujući kristocentričnom pristupu priređivači ovih tekstova zaključuju: “I tako će 2017. godine luteranski i katolički kršćani nakon stoljeća uzajamnog osuđivanja i podcjenjivanja po prvi puta zajedno obilježiti početak Reformacije”(usp. str. 15-16 u ovoj knjizi). Na taj način u prvi plan zajedničkog obilježavanja Reformacije se stavlja duhovni ekumenizam, obraćenje i povezanost s Kristom.

Jedinstva, zajedništava i zbliženja kršćana doista nema bez duhovnog ekumenizma, bez molitvene povezanosti s Bogom i braćom, bez duhovnosti kao praktične i primijenjene teologije, tj. bez oduhovljenih i vjernički zrelih osoba. Svađalice, bahati, umišljeni i samodostatni koji u dijalog s drugom Crkvom ulaze kao u ring u kojem drugoga treba poraziti i dotući već odmah na početku ulaze u slijepu ulicu kojom se ne stiže do cilja.

Molimo tijekom Osmine Duha Svetoga da se postojeće jedinstvo među kršćanima uveća, da nas sve trajno uči umijeću dijaloga i suživota.

Radujemo se što i ove godine molitvene materijale kršćanima u Hrvatskoj možemo dostaviti i u tiskanom izdanju zahvaljujući Vijeću Hrvatske biskupske konferencije za ekumenizam i dijalog koje, u suradnji s Ekumenskim koordinacijskim odborom Crkava u Hrvatskoj (EKOCUH), već desetljećima skrbi za prevođenje i pripremu molitvenog priručnika.

                 Jure Zečević, OCD, Tajnik Vijeća HBK za ekumenizam i dijalog

prirucnik_ekumenska-osmina_2017