ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA

Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!

Prvo čitanje:

2Sam 5, 1-3 

Pomazaše Davida za kralja nad Izraelom. 

Čitanje Druge knjige o Samuelu

U one dane: Dođoše sva izraelska plemena k Davidu u Hebron i rekoše: »Evo, mi smo od tvoje kosti i od tvoga mesa. Već prije, dok još Šaul bijaše kralj nad nama, ti si upravljao svim pokretima Izraela, a Gospodin ti reče: ’Ti ćeš pasti narod moj izraelski i ti ćeš biti knez nad Izraelom!’« Tako dođoše sve starješine izraelske kralju u Hebron, a kralj David sklopi s njima savez u Hebronu pred Gospodinom; i pomazaše Davida za kralja nad Izraelom.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 122, 1-5

Pripjev: Hajdemo radosno u Dom Gospodnji! 

Obradovah se kad mi rekoše:
»Hajdemo u dom Gospodnji!«
Eto, noge nam već stoje
na vratima tvojim, Jeruzaleme.

Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani
i kao u jedno saliveni!
Onamo uzlaze plemena,
plemena Gospodnja.

Po zakonu Izraelovu
da slave ime Gospodnje.
Ondje stoje sudačke stolice,
stolice doma Davidova.

Drugo čitanje:

Kol 1, 12-20 

Prenio nas je u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje! 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo: Zahvaljujemo Ocu koji vas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.

On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,

u kome imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha.

On je slika Boga nevidljivoga, prvorođenac svakog stvorenja.

Tà u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo,

bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo vrhovništva, bilo vlasti

– sve je po njemu i za njega stvoreno:

on je prije svega i sve stoji u njemu.

On je glava tijela, Crkve;

on je početak, prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude prvak.

Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu puninu i po njemu

– uspostavivši mir krvlju križa njegova –

izmiriti sa sobom sve,

bilo na zemlji, bilo na nebesima.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Lk 23, 35-43 

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje! 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Podrugivali se Isusu glavari s narodom: »Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!«

Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom govoreći: »Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!« A bijaše i natpis ponad njega: »Ovo je kralj židovski.«

Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao: »Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!« A drugi ovoga prekoravaše: »Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom? Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on – on ništa opako ne učini.« Onda reče: »Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje.« A on će mu: »Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!«

Riječ Gospodnja.

(www.hilp.hr)