Informativni bilten Kuće susreta Tabor

Kuća susreta TABOR 
Informativni bilten
God. XIX., br. 2 (72) – 2014.
10430 SAMOBOR – Langova 18 
Tel.: 01/3369-781; Faks: 01/3361-844; Mob.: 091 5986972
Web: www.tabor.hr ; E-mail: info@tabor.hr   

 

Živjeti radosnu vijest Evanđelja

Riječ Evanđelje dolazi od grčkog „euangelion“ i znači „radosna vijest“. U čemu se sastoji ta radosna vijest? Ovako nam govori sv. Pavao: „Dozivljem vam, braćo, u pamet evanđelje koje vam navijestih, koje primiste, u kome stojite, po kojem se spasavate… Doista, predadoh vam ponajprije što i primih: Krist umrije za grijehe naše po Pismima; bi pokopan i uskrišen treći dan po Pismima“ (1 Kor 15, 1-4).  

Od vremena kad je Isus hodio ovom zemljom propovijeda se ova Radosna vijest svim narodima i pucima onom istom snagom kojom su je propovijedali prvi apostoli. Zahvaljujući njihovom propovijedanju i svjedočanstvu, u sili i snazi Duha Svetoga, i mi smo danas dionici te Radosne vijesti. Ono što je temelj u propovijedanju i svjedočenju Evanđelja jest vjera u Isusa Krista, uskrsla i živa.

Iskustvo da je Isus i danas prisutan i živ i da u istoj snazi djeluje i poziva one koje će ga slijediti na putu potpunog predanja pomaže nam da ostavimo za sobom sve lažne sigurnosti i prolaznosti ovoga svijeta, te usmjerimo sve svoje snage prema vječnim vrednotama, koje nalaze svoj duboki smisao samo u Bogu.

Sam Isus započinje svoje javno djelovanje propovijedanjem evanđelja Božjega: „Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!“ (Mk 1, 14-15).

Ovaj Isusov poziv otkriva nam svu brigu i ljubav koju Otac nebeski ima prema nama, jer nas želi ispuniti istinskom sigurnošću i radošću. Kraljevstvo Božje u osobi Isusa Krista došlo je među nas. On je Radosna vijest. On sam jest Evanđelje spasenja. Zato živjeti Evanđelje znači živjeti u toj neprestanoj blizini Isusa Krista, svjesni da smo upravo po njemu, i samo po njemu, postali blagoslovljeni i zamilovani od nebeskog Oca. 

Neka vas Gospodin blagoslovi i čuva.

fra Ivan Matić

 

RASPORED DUHOVNIH OBNOVA: 

  • 1. – 4. svibnja 2014. – “Prepoznaše ga u lomljenju kruha” – voditelj fra Ivan Matić
  • 15. – 18. svibnja 2014. – “Ja sam put, istina i život” – voditelj fra Ivan Matić
  • 22. – 25. svibnja 2014. – “Otac nam daje Branitelja” – voditelj fra Ivan Matić
  • 29. svibnja – 1. lipnja 2014. – “Oče, proslavi Sina svoga!” – voditelj fra Ivan Matić
  • 5. – 8. lipnja 2014.  (uz svetkovinu Duhova) – “Primite Duha Svetoga!” – voditelj fra Ivan Matić
  • 19. – 22. lipnja 2014. (uz svetkovinu Tijelova) – “Ja sam kruh živi koji je s neba sišao” – voditelj fra Ivan Matić
  • 26. – 29. lipnja 2014. (Udruga JOB) – “Ti si Krist, Sin Boga živoga” – voditelj fra Ivan Matić
  • 3. – 6. srpnja 2014. – “Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje” – voditelj fra Ivan Matić
  • 10. – 13. srpnja 2014. (Franjevački svjetovni red) – “Ljubav nije ljubljena” – voditelj fra Ivan Matić
  • 3. – 6. kolovoza 2014. (od nedjelje do srijede, uz blagdan Preobraženja Gospodnjega) –               “Ovo je Sin moj, Ljubljeni. Slušajte ga!“ – voditelj fra Ivan Matić 

Najave duhovnih obnova su kratke, ali svaka će vas pozvati na obraćenje, a tijekom programa bit će i mogućnost svete ispovijedi, molitve za ozdravljenje i oslobođenje te svakodnevno slavljenje euharistije. 

Prijave: Telefonom: 01/3369-781 (radnim danom od 8 do 12 sati); porukom na mobitel: 091 5986 -972; faksom: 01/3361-844; elektronskom poštom na adresu: info@tabor.hr   

Kod prijave ostavite svoje ime i prezime i broj telefona.

 

OPĆE OBAVIJESTI: IDUĆI BILTEN IZIĆI ĆE POČETKOM KOLOVOZA 2014. GODINE. 

Napomene: Za sve seminare koji su obilježeni jačim crnim slovima može se prijaviti i doći na boravak, odnosno na sudjelovanje, svatko tko osjeti poticaj i želi sudjelovati u programima. 

Cijene boravka: Puni pansion je 120 kn. Redoviti seminari uključuju 3 puna pansiona, tj. ukupnu cijenu od 360 kuna. Sobe su dvokrevetne odnosno trokrevetne, sa sanitarnom kabinom u svakoj sobi.

Za samo slušanje na seminarima bez boravka i hrane ne plaća se ništa.

Parkiranje vaših automobila:uz Kuću Tabor i u šumici okolo ima mjesta za parkiranje.

Nemojte parkirati uz franjevački samostan i nemojte parkirati na zelenim površinama! 

 

Raspored na seminarima (ako nije drukčije naznačeno):

– Prvi dan: početak u 17 sati, program traje do 22 sata.

– Drugi i treći dan: od 9 do 12:30 sati i od 15 do 22 sata; od 14 sati drugoga dana je ispovijed.

– Posljednjeg dana program traje do 12:45 sati (potom ručak); završna misa počinje u 11:30 sati.

 

POTREBE TABORA: Gosti Tabora mogu uživati blagodati boravka. Bez Vaše dobrote i pomoći u svim tekućim potrebama Tabora mi ne bismo mogli! Jednako tako, često neki potrebni ne mogu financijski podmiriti troškove boravka na Taboru. Svojim darom možete pomoći takvima, koji su potrebni Spasitelja. Hvala Vam za sve što ste do sada učinili. Tabor djeluje i blagoslov je mnogima. Mnogi zahvaljuju Bogu za ovu mogućnost, a mnogi svjedoče kako su se ovdje gotovo „nanovo rodili“. 

Naš žiro-račun kod PBZ: Franjevački samostan Kuća susreta Tabor, Langova 18, 10430 Samobor: HR1223400091110016506. Za doznake iz inozemstva tražite podatke od tajnice Donate: 091 5242889. 

Za dobročinitelje Tabora molimo svakodnevno; također tijekom održavanja seminara i svakog utorka od 20 sati kod molitve cijelog ružarija (tu možete i vi sudjelovati). Potom skupina molitelja nastavlja od 22 sata klanjanje pred Presvetim sve do 6 sati ujutro. U te su molitve uključeni i svi koji se preporučuju u molitve, a osobito oni koji su to napisali na posebnim ceduljama u Taboru, na drugim duhovnim susretima diljem naše domovine, ali i po drugim duhovnim centrima u Europi i šire, ili pak oni koji su se preporučili putem pošte.