DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Prvo čitanje:

Ez 18, 25-28 

Ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti, živjet će i neće umrijeti. 

Čitanje Knjige proroka Ezekiela 

Ovo govori Gospodin: »Vi velite: ‘Put Gospodnji nije pravedan!’ Čuj, dome Izraelov: Moj put da nije pravedan? Nisu li vaši putovi nepravedni? Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu, pa zbog toga umre, umrijet će zbog nepravde što je počini. A ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti što je bijaše činio, pa stane vršiti moje pravo i pravicu, živjet će i neće umrijeti. Jer je uvidio i odvratio se od svojih nedjela što ih bijaše počinio, živjet će i neće umrijeti.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

25, 4b-6.7b-9

Pripjev: Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti! 

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me
jer ti si Bog, moj Spasitelj.

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti
i ljubavi svoje dovijeka.
Spomeni me se po svojoj ljubavi –
– radi dobrote svoje, Gospodine!

Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.

 

Drugo čitanje:

Fil 2, 1-11 

Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu. 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima 

Braćo: Ima li u Kristu kakve utjehe, ima li kakva ljubazna bodrenja, ima li kakva zajedništva Duha, ima li kakva srca i samilosti, ispunite me radošću: složni budite, istu ljubav njegujte, jednodušni, jedne misli budite; nikakvo suparništvo ni umišljenost, nego-u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe; ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih! Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu: 

On, trajni lik Božji, 

nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, 

nego sam sebe „oplijeni“ uzevši lik sluge, 

postavši ljudima sličan; 

obličjem čovjeku nalik, 

ponizi sam sebe, poslušan do smrti, 

smrti na križu. 

Zato Bog njega preuzvisi 

i darova mu ime, 

ime nad svakim imenom, 

da se na ime Isusovo prigne svako koljeno 

nebesnika, zemnika i podzemnika. 

I svaki će jezik priznati:

»Isus Krist jest Gospodin!«- 

na slavu Boga Oca.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Mt 21, 28-32 

Predomisli se i ode. Carinici i bludnice pretekoše vas u Kraljevstvo Božje. 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 

U ono vrijeme: Reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: »Što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: ‘Sinko, hajde danas na posao u vinograd!’ On odgovori: ‘Neću!’ No poslije se predomisli i ode. Priđe i drugomu pa mu reče isto tako. A on odgovori: ‘Evo me, gospodaru!’ i ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu?« Kažu: »Onaj prvi.« Nato će im Isus: »Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje! Doista, Ivan dođe k vama putem pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete.«

Riječ Gospodnja.