DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj. 

Prvo čitanje:

Iz 62, 1-5

Radovat će se ženik nevjesti.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Sionu za ljubav neću šutjeti, Jeruzalema radi neću mirovati  dok pravda njegova ne zasine ko svjetlost  i spasenje njegovo ne plane ko zublja. I puci će tvoju vidjeti pravednost  i tvoju slavu svi kraljevi;  prozvat će te novim imenom  što će ga odrediti usta Gospodnja. U Gospodnjoj ćeš ruci biti kruna divna  i kraljevski vijenac na dlanu Boga svog. Neće te više zvati Ostavljenom  ni zemlju tvoju Opustošenom, nego će te zvati Moja milina, a zemlju tvoju Udata  jer ti si milje Gospodnje i zemlja će tvoja biti udata. Jer kao što se mladić ženi djevicom, tvoj će se graditelj tobom oženiti;  i kao što se ženik raduje nevjesti,  tvoj će se Bog tebi radovati.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 96, 1-3.7.8a.9-10a.c

Pripjev: Navješćujte svim narodima čudesa Gospodnja! 

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!
Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Pjevajte Gospodinu,
hvalite ime njegovo!

Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo,
kazujte poganima njegovu slavu,
svim narodima čudesa njegova!

Dajte Gospodinu, narodna plemena,
dajte Gospodinu slavu i silu!
Dajte Gospodinu slavu imena njegova!

Poklonite se Gospodinu u sjaju svetosti njegove!
Strepi pred njim, sva zemljo!
Nek se govori među poganima: »Gospodin kraljuje!« –
Narodima pravedno upravlja.

Drugo čitanje:

1Kor 12, 4-11 

Jedan te isti Duh dijeli svakome napose kako hoće. 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Različiti su dari, a isti Duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje Duha na korist. Doista, jednomu se po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu; drugomu vjera u tom istom Duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu; drugomu čudotvorstva, drugomu prorokovanje,  drugomu razlučivanje duhova, drugomu različiti jezici, drugomu tumačenje jezika. A sve to djeluje jedan te isti Duh dijeleći svakomu napose kako hoće.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Iv 2, 1-12

Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj. 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: »Vina nemaju.« Kaže joj Isus: »Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!« Nato će njegova mati poslužiteljima: »Što god vam rekne, učinite!« A bijaše ondje Židovima za čišćenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere. Kaže Isus poslužiteljima: »Napunite posude vodom!« I napune ih do vrha. Tada im reče: »Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola.« Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je – znale su sluge koje zagrabiše vodu – ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu: »Svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju, gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada.« Tako, u Kani Galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu te povjerovaše u njega njegovi učenici. Nakon toga siđe sa svojom majkom, s braćom i sa svojim učenicima u Kafarnaum. Ondje ostadoše nekoliko dana.

Riječ Gospodnja.

(www.hilp.hr)