Dekret o mučeništvu sluge Božjega fra Serafina Kodića Glasnovića

Hrvat rodom iz Janjeva, koji je bio mučen i od zadobivenih rana preminuo u Lješu (Lezhe) 11. svibnja 1947. godine

 

Vatikan, (IKA) – Papa Franjo primio je u utorak 26. travnja u audijenciju prefekta Kongregacije za kauze svetaca kardinala Angela Amata te ga ovlastio da proglasi dekret o mučeništvu sluge Božjega nadbiskupa Drača i primasa Albanije mons. Vincenca Prennushija (Vinčenca Prenušija) i 37 mučenika koji su ubijeni u Albaniji iz mržnje prema vjeri od 1945. do 1974.

Među njima je franjevac Serafin Kodić Glasnović, Hrvat rodom iz Janjeva, koji je bio mučen i od zadobivenih rana preminuo u Lješu (Lezhe) 11. svibnja 1947. godine.

Fra Serafin Kodić bio je sin Gašpara i Antonije Kodić. Na krštenju je dobio ime Ivan. Kao redovnik Reda manje braće za prezbitera je zaređen 30. lipnja 1915. Poslije Prvoga svjetskog rata ostao je u Albaniji. Bio je definitor u svojoj franjevačkoj provinciji i župnik u župama Dushman, Shale, Prekal, Bushkash, Vukel i na kraju u Lješu (Lezhe). Nakon jednoga provincijskog sastanka bio je uhićen i okrutno mučen, zbog lažne optužbe i zavjere. Tijekom mučenja zadobio je tešku ranu na dušniku te je poslije nekoliko dana, 11. svibnja 1947., preminuo u franjevačkom samostanu u Lješu, u Albaniji, koji je već tada bio pretvoren u bolnicu. Postupak za proglašenje blaženim počeo je 10. studenoga 2002. g. u Skadarskoj biskupiji.

(IKA)