BOŽIĆNA ČESTITKA

Dragi prijatelji Tabora,

Gospodin vam dao svoj mir!

Slavlje Božića ove godine proslavljamo na jedan potpuno drugačiji način nego što smo to činili do sada. Zbog pandemije koronavirusa i zbog silnih mjera koje su donešene kako bi se izbjeglo daljnje širenje virusa, iz dana u dan se, nažalost, zbog tih odredbi događaju velike promjene u našem društvu, a isto tako i u našim međuljudskim odnosima.

Razmišljajući o svemu tome u kontekstu događaja rođenja Isusa Krista, i što mu je sve prethodilo, vidimo da je isto tako ljudima onoga vremena, a samim tim i Blaženoj Djevici Mariji i sv. Josipu, bilo jako teško, jer su i tada bile donešene neke odredbe koje je car August odredio ljudima tražeći popis svega svijeta. U Lukinu evanđelju čitamo: “U one dane izađe naredba cara Augusta da se provede popis svega svijeta. Bijaše to prvi popis izvršen za Kvirinijeva upravljanja Sirijom. Svi su išli na popis, svaki u svoj grad. Tako i Josip, budući da je bio iz doma i loze Davidove, uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju – u grad Davidov, koji se zove Betlehem – da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom koja bijaše trudna. I dok su bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi. I porodi sina svoga, prvorođenca, povi ga i položi u jasle jer za njih nije bilo mjesta u svratištu (Lk 2, 1-7).

Upravo nam ovaj evanđeoski tekst može pomoći da razumijemo kako Bog na čudesan način djeluje u našoj ljudskoj povijesti koristeći i odredbe svjetovnih vlasti za ostvarenje svog plana koji ima sa svima nama. Isus se rađa u Betlehemu, u gradu Davidovu, kako je to navješteno po proroku Miheju (Mih 5, 1), a razlog dolaska Svete Obitelji u taj grad je bila upravo jedna politička odredba cara Augusta o popisu stanovništva. I upravo dok su bili ondje rodio se Sin Božji, rodio se Mesija, naš Spasitelj. Zar to nije čudesno?

Nadalje evanđelje nam objavljuje i jednu tužnu stvarnost da za njih nije bilo mjesta u svratištu, jer su ljudska srca bila hladna i zatvorena za rođenje malog Djeteta. U toj hladnoći i tami ljudskih srdaca jedino su Marija i Josip čista ljubav za Sina Božjega koji se rađa i dolazi u naš svijet. I mi danas možemo vidjeti mnoga hladna i zatvorena srca za dolazak malog Isusa, vidimo zakone i odredbe na najvišim razinama društva koje odbacuju malog Isusu koji se želi roditi i biti Emanuel – S nama Bog. Možemo reći kako se povijest i danas ponavlja. Samo maleni prepoznaju u tom malom Djetetu svoga Boga. Samo maleni i ponizni dolaze k njemu da mu se poklone, kao što su to učinili pastiri. Samo oni koji iskrena srca traže Gospodina mogu ga prepoznati u tom malom betlehemskom Djetešcu, poput triju mudraca.

I dok gledamo kako i danas Ljubav nije ljubljena, budimo mi, dragi prijatelji, poput Marije i Josipa, ljubav koja grije srce malog Isusa.

Dragi prijatelji, Božić nas poziva na istinsko obraćenje srca, da vjerujemo Bogu unatoč svemu. On je istinski Gospodar naše povijesti i povijesti svega svijeta. Na osobit način upravo ovo vrijeme u kojem živimo, i izazovi u kojima se nalazimo, novi su poticaji Božje ljubavi da mu se vratimo svim srcem, da mu otvorimo vrata svojih srdaca, svojih obitelji i svojih zajednica. Isus se i danas želi roditi u svima nama.

Neka vam radost i toplina Božića ispuni vaša srca dubokom vjerom u Isusa Krista koji je iz ljubavi prema nama došao na ovoj svijet.

Od srca vam želim svima: Sretan Božić i blagoslovljenu Novu 2021. godinu.

fra Ivan Matić

Voditelj Kuće susreta Tabor