SEMINARI U DOŠAŠĆU

SEMINARI U VREMENU DOŠAŠĆA U TABORU

24. – 27. studeni 2022. – Tema: “Bdijte da budete pripravni!“

1. – 4. prosinca 2022. – Tema: “Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko!”

8. – 11. prosinca 2022. – Tema: “Isuse, dobroto beskrajna!”

15. – 18. prosinca 2022. – Tema: “Evo, Djevica će začeti i roditi Sina.”

Za sve ostale informacije možete se javiti u našem tajništvu, radnim danom od 8.30 do 12.00 sati:

Kuća susreta Tabor 

Ul. Milana Langa 18

10430 SAMOBOR

Tel.: 01/3369-781

Mob.: 091 598 69 72

E-mail: info@tabor.hr