Učitelju, gdje stanuješ?

Samo za tebe,
samo na tvoju riječ
ja ostavljam sve,
za tebe, Isuse.
 
Samo za tebe,
učinit ću sve, baš sve,
svoj život ću dati, sve svoje godine.
 
Samo da budem gdje si ti,
samo da živim u tvojoj ljubavi.
 
Učitelju, gdje stanuješ,
kaži gdje stanuješ,
jer želim ti doći
i ostati s tobom zauvijek.
 
Samo za tebe i tvoje ljubavi
koja živi u meni, sve rane liječi mi. 
Samo za tebe, 
učinit ću sve, baš sve, 
svoj život ću dati, sve svoje godine.
 
Samo da budem gdje si ti, 
samo da živim u tvojoj ljubavi.
 
Učitelju, gdje stanuješ,
kaži gdje stanuješ,
jer želim ti doći
i ostati s tobom zauvijek.