Svi slavimo

Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina! (2X)
Nema Boga kao što si Ti, nema ga, nema ga! (2X)
I nema Boga što čudesa tvori, kao što ih tvoriš Ti! (2X)
Niti sa mačem nit s ljudskom mišicom,
već silom Duha Presvetog! (2X)
I brda će se premještati (3X), ali sa Duhom Presvetim!
I čitav svijet će se spasiti (3X), ali sa Duhom Presvetim!