Mi želimo uzdić Isusa

Mi želimo uzdić Isusa
Visoko da cijeli svijet vidi Ga
Snaga je Ime Njegovo,
Jedini put do neba           
 
Mi želimo, mi želimo, mi želimo uzdić Isusa 2x
 
Korak po korak mi idemo naprijed
Malo po malo pobjeđujemo
Svaka molitva snagu ima
Bog mi okove baca i…