O seminarima

U organizaciji Kuće susreta Tabor najčešće se događaju duhovne obnove i seminari ozdravljenja i oslobođenja, ali isto tako često i seminari za osnovno kršćansko iskustvo, zatim seminari obraćenja, te biblijski, franjevački, euharistijski i slično.

Većinu seminara takve vrste vodi fra Ivan Matić sa svojim suradnicima.

Osim toga funkcioniranje Tabora osigurava i lijepi broj poslužitelja, tj. laika, vjernika koji svoje vrijeme i dobru volju rado darivaju svemu onome čemu ova kuća služi.

Zahvalni smo Gospodinu Isusu za sva divna djela obnovljene vjere, radosti i utjehe, ozdravljenja i oslobođenja koja se događaju kroz sakramente i molitvu, te kroz slušanje Božje riječi i radosnog zajedništva u molitvi i pjesmi.