Knjige

Moliti Franjinim srcem

Dragocjene su nam upute koje govore o molitvi. U molitvi smo uvijek učenici Isusa Učitelja. Kao i apostole, Isus i nas želi upućivati u molitvu. U tome nam mogu pomoći ljudi koji su Isusa svetački nasljedovali. Moj posebni uzor u tome je sveti Franjo. U dvije knjige o molitvi možete naći korisne upute i razmišljanja o molitvi, a onda brojne molitvene meditacije koje su nadahnute iskustvom svetog Franje. Te se molitve i danas mogu korisno iščitavajući moliti u brojnim našim potrebama.

read more

Brat Sunce

Za skladnije pjevanje kod duhovnih obnova u Kući susreta Tabor možete nabaviti pjesmaricu Brat Sunce.

read more

Krunica

Krunicu možete nabaviti u Kući susreta Tabor.

read more