SVJETSKA MOLITVENA OSMINA ZA JEDINSTVO KRŠĆANA 2024.

Svjetska molitvena osmina za jedinstvo kršćana 2024. održava se od 18. do 25. siječnja pod biblijskim geslom »Ljubi Gospodina Boga svojega… i svoga bližnjega kao sebe samoga!«. Molitve i razmatranja ove godine nadahnjuju se, dakle, Isusovom prispodobom o »Milosrdnom Samarijancu« (Lk 10, 25-37).

U osvrtu na biblijski tekst kaže se, među ostalim, i sljedeće: »Ljubav je „DNA“ kršćanskog vjerovanja. Bog je ljubav, a „ljubav Kristova nas je ujedinila“. Naš zajednički identitet nalazimo u iskustvu Božje ljubavi: „Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni“ (usp. Iv 3, 16). Taj identitet otkrivamo svijetu po tome kako i koliko volimo jedni druge: „Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge“ (Iv 13, 35).

Kršćani su pozvani nasljedovati Krista pokazujući ljubav poput milosrdnog Samarijanca i susrećući potrebite s milosrđem i suosjećanjem, neovisno o njihovoj vjerskoj, etničkoj ili društvenoj pripadnosti. Jedni drugima trebamo pomagati ne zato što oni pripadaju istoj skupini kao i mi, nego iz nesebične ljubavi prema bližnjemu. No, takav pogled na ljubav prema bližnjemu koji Isus svojom prispodobom stavlja pred nas u današnjem je svijetu uvelike stavljen pod upitnik. Ratovi u mnogim područjima svijeta, neuravnoteženosti u međunarodnim odnosima i nejednakosti koje proizlaze iz strukturalnih prilagodbi nametnutih bilo od strane svjetskih sila bilo od drugih vanjskih čimbenika, sprječavaju nas da ljubimo poput Krista. Ipak, ako naučimo voljeti jedni druge unatoč našim razlikama, i mi možemo (p)ostati „bližnji“ i činiti mu dobro poput Samarijanca u Evanđelju.«

Molitveni priručnik na hrvatskom jeziku objavila je Kršćanska sadašnjost, a preveo ga je i priredio dr. o. Jure Zečević, OCD. Tekst je moguće preuzeti i ovdje.

Povjerenstvo Zagrebačke nadbiskupije za ekumenizam i dijalog

(www.zg-nadbiskupija.hr)