Svetkovina Svete Bogorodice Marije

Prvo čitanje

(Br 6,22-27)

Čitanje knjige Brojeva  

Bog reče Mojsiju: “Reci Aronu i njegovim sinovima: Ovako blagoslivljajte Izraelce govoreći im:

Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva!

Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude!

Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese!

Tako neka stavljaju moje ime nad sinove Izraelove, i ja ću ih blagoslivljati.” 

Riječ Gospodnja

 

 

Psalam

(Ps 67, 2-3.5-6.8)

Pripjev: Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas.

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas,
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje,
svi puci tvoje spasenje!
 
Nek se vesele i kliču narodi
jer sudiš pucima pravedno
i narode vodiš na zemlji.
 
Neka te slave narodi, Bože,
svi narodi neka te slave!
Bog nas blagoslovio!
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

 

Drugo čitanje

(Gal 4,4-7)

Čitanje poslanice svetog Pavla apostola Galaćanima

Hoću reći: sve dok je baštinik maloljetan, ništa se ne razlikuje od roba premda je gospodar svega: pod skrbnicima je i upraviteljima sve do dana koji je odredio otac. Tako i mi: dok bijasmo maloljetni, robovasmo počelima svijeta. A kada dođe punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od žene bi rođen, Zakonu podložan da podložnike Zakona otkupi te primimo posinstvo. A budući da ste sinovi, odasla Bog u srca vaša Duha Sina svoga koji kliče: “Abba! Oče!” Tako više nisi rob nego sin; ako pak sin, onda i baštinik po Bogu. 

Riječ Gospodnja

 

Evanđelje

(Lk 2,16-21)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i pronađu Mari­ju, Josipa i novorođenče gdje leži u jasla­ma. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom djetetu. A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno.Kad se navršilo osam dana da bude obre­zan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća. 

Riječ Gospodnja