SVETI BENEDIKT – Zaštitnik Europe

Vi koji pođoste za mnom, stostruko ćete primiti. 

Prvo čitanje:

Izr 2, 1-9 

Obrati svoje srce razboru. 

Čitanje Knjige Izreka

Sine moj, ako primiš moje riječi i pohraniš u sebi moje zapovijedi i uhom svojim osluhneš mudrost i obratiš svoje srce razboru; jest, ako prizoveš razum i zavapiš za razborom; ako ga potražiš kao srebro i tragaš za njim kao za skrivenim blagom – tada ćeš shvatiti strah Gospodnji i naći ćeš Božje znanje. Jer Gospodin daje mudrost, iz njegovih usta dolazi znanje i razboritost. On pravednicima pruža svoju pomoć, štit je onih koji hode u bezazlenosti. Jer on štiti staze pravde i čuva pute svojih pobožnika. Tada ćeš shvatiti pravdu, pravicu, pravednost i sve staze dobra.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 34, 2-11

Pripjev: Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba. 

Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba,
njegova će mi hvala biti svagda na ustima!
Nek se Gospodinom duša moja hvali,
nek čuju ponizni i nek se raduju!

Veličajte sa mnom Gospodina,
uzvisujmo ime njegovo zajedno!
Tražio sam Gospodina i on me usliša,
izbavi me od straha svakoga.

U njega gledajte i razveselite se
da se ne postide lica vaša.
Eto, jadnik vapi i Gospodin ga čuje,
izbavlja ga iz svih tjeskoba.

Anđeo Gospodnji tabor podiže
oko njegovih štovalaca da ih spasi.
Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin:
blago čovjeku koji se njemu utječe!

Bojte se Gospodina, vi sveti njegovi:
ne trpe oskudice koji ga se boje.
Osiromašiše mogućnici i gladuju,
a koji traže Gospodina, ne trpe oskudice.

Evanđelje:

Mt 19, 27-29 

Vi koji pođoste za mnom, stostruko ćete primiti. 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Petar upita: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?« Reče im Isus: »Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. I tko god ostavi kuće, ili braću ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti.«

Riječ Gospodnja.