PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

PRIBLIŽUJE SE VAŠE OTKUPLJENJE! 

Prvo čitanje:

Jr 33, 14-16 

Učinit ću da nikne Davidu izdanak pravedni. 

Čitanje Knjige proroka Jeremije

»Evo, dolaze dani – govori Gospodin – kad ću ispuniti dobro obećanje što ga dadoh domu Izraelovu i domu Judinu: U one dane i u vrijeme ono učinit ću da nikne Davidu izdanak pravedni; on će činiti pravo i pravicu u zemlji. U one dane Judeja će biti spašena, Jeruzalem će živjeti spokojno. A grad će se zvati: Gospodin – Pravda naša.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 25, 4bc-5.8-10.14

Pripjev: K tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju. 

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me
jer ti si Bog, moj Spasitelj:
u tebe se pouzdajem svagda.

Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.

Sve su staze Gospodnje ljubav i istina
za onog koji čuva savez njegov i propise.
Prisan je Gospodin s onima koji ga se boje
i savez svoj objavljuje njima.

Drugo čitanje:

1Sol 3, 12 – 4, 2 

Učvrstio vam Gospodin srca za dolazak Kristov. 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

Braćo:

Dao vam Gospodin te jedni prema drugima i prema svima rasli i obilovali ljubavlju kakva je i naša prema vama. Učvrstio vam srca da budu besprijekorno sveta pred Bogom i Ocem našim o dolasku Gospodina našega Isusa i svih svetih njegovih s njime.

Uostalom, braćo, molimo vas i zaklinjemo u Gospodinu Isusu: primili ste od nas kako treba da živite da biste ugodili Bogu. Vi tako i živite pa sve više napredujete! Ta znate koje smo vam zapovijedi dali u Gospodinu Isusu.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Lk 21, 25-28.34-36 

Približuje se vaše otkupljenje 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme:

Reče Isus svojim učenicima:

»Bit će znaci na suncu,

mjesecu i zvijezdama,

a na zemlji bezizlazna tjeskoba narodâ

zbog huke mora i valovlja.

Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja

onoga što prijeti svijetu.

Doista, sile će se nebeske poljuljati.

Tada će ugledati Sina Čovječjega

gdje dolazi u oblaku s velikom moći

i slavom.

Kad se sve to stane zbivati,

uspravite se i podignite glave

jer se približuje vaše otkupljenje.

Pazite na se da vam srca ne otežaju

u proždrljivosti, pijanstvu

i u životnim brigama

te vas iznenada ne zatekne onaj dan

jer će kao zamka nadoći na sve žitelje

po svoj zemlji.

Stoga budni budite

i u svako doba molite

da uzmognete umaći svemu tomu

što se ima zbiti

i stati pred Sina Čovječjega.«

Riječ Gospodnja.

(www.hilp.hr)