PRESVETO SRCE ISUSOVO

Probode mu bok i odmah poteče krv i voda. 

Prvo čitanje:

Hoš 11, 1.3-4.8c-9 

Srce mi je uznemireno. 

Čitanje Knjige proroka Hošee

Ovo govori Gospodin: »Dok Izrael dijete bijaše, ja ga ljubljah, iz Egipta dozvah sina svoga. Efrajima ja sam hodati učio, držeći ga za ruke njegove; al oni ne spoznaše da sam se za njih brinuo. Užima za ljude privlačio sam ih, konopcima ljubavi; bijah im ko onaj koji u čeljustima njihovim žvale opušta; nad njega se saginjah i davah mu jesti. Srce mi je uznemireno, uzavrela sva mi utroba: neću više gnjevu dati maha, neću opet zatirati Efrajima, jer ja sam Bog, a ne čovjek: Svetac posred tebe – neću više gnjevan dolaziti!«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Iz 12, 2-3.4b-6

Pripjev: I s radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja. 

Evo, Bog je spasenje moje,
uzdam se, ne bojim se više,
jer je Gospodin snaga moja i pjesma,
on je moje spasenje.

I s radošću ćete crpsti vodu
iz izvora spasenja.
Hvalite Gospodina,
prizivajte ime njegovo!
Objavite narodima djela njegova,
razglašujte uzvišenost imena njegova!

Pjevajte Gospodinu jer stvori divote,
neka je to znano po svoj zemlji!
Kličite i radujte se, stanovnici Siona,
jer je velik među vama Svetac Izraelov!

Drugo čitanje:

Ef 3, 8-12.14-19 

Spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu. 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo: Meni, najmanjemu od svih svetih, dana je ova milost: poganima biti blagovjesnikom neistraživog bogatstva Kristova i osvijetliti rasporedbu otajstva, pred vjekovima skrivena u Bogu, koji sve stvori, da sada – po Crkvi – vrhovništvima i vlastima na nebesima bude obznanjena mnogolika mudrost Božja zasnovana – po naumu o vjekovima – u Kristu Isusu Gospodinu našemu. U njemu, s pouzdanjem po vjeri u njega, imamo slobodan pristup. Zato prigibam koljena pred Ocem, od koga ime svakom očinstvu na nebu i na zemlji: neka vam dadne po bogatstvu slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni mognete shvatiti sa svima svetima što je dužina i širina i visina i dubina te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve punine Božje.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Iv 19, 31-37 

Probode mu bok i odmah poteče krv i voda. 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Kako bijaše Priprava, da ne bi tijela ostala na križu subotom, jer velik je dan bio one subote, Židovi zamoliše Pilata da se raspetima prebiju golijeni i da se skinu. Dođoše dakle vojnici i prebiše golijeni prvomu i drugomu koji su s Isusom bili raspeti. Kada dođoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni, nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda.

Onaj koji je vidio svjedoči i istinito je svjedočanstvo njegovo. On zna da govori istinu da i vi vjerujete jer se to dogodilo da se ispuni Pismo: Nijedna mu se kost neće slomiti. I drugo opet Pismo veli: Gledat će onoga koga su proboli.

Riječ Gospodnja.

(www.hilp.hr)