BEZGREŠNO SRCE MARIJINO​

OSOBNA POSVETA SRCU MARIJINU

Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja, tvojemu Bezgrešnom Srcu posvećujem i predajem čitavo svoje biće: svoje misli, riječi i djela. Raspolaži sa mnom i sa svim što mi pripada sada i u vječnosti na hvala i slavu Presvetoga Trojstva za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta.

Bezgrešna moja Majko, pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog posvećenja
 da neopozivo pripadam svome Otkupitelju.

Daj da poput tebe slušam poticaje Duha Svetoga! Neka se u meni i po meni uvijek i u svemu vrši volja Božja! Amen!