Papa: ‘Ne bojmo se slobode koju nam daje Duh Sveti’

Ne trebamo se bojati slobode koju nam daje Duh Sveti – istaknuo je Papa u jučerašnjoj propovijedi na svetoj misi u kapeli Doma Sveta Marta. Papa je naglasio da se Crkva u ovom trenutku mora čuvati od dvije napasti: vraćanja natrag i nezreloga naprednjaštva. Na svetoj misi, suslavljenoj s kardinalom Joãom Brazom de Avizom, sudjelovala je skupina svećenika i laika, suradnika Zbora za posvećeni i društva apostolskog života

‘Nemojte misliti da sam došao ukinuti zakon’, na tim je Isusovim riječima, upućenim učenicima, papa Franjo utemeljio jučerašnji nagovor rekavši da današnji ulomak iz evanđelje slijedi ulomak o blaženstvima, koja su novi zakon, zahtjevniji od Mojsijeva zakona. Taj je zakon – dodao je Papa – plod Saveza, i ne može se shvatiti bez njega. Taj savez, zakon je svet jer je vodio Božji narod. Papa je usporedio zrelost toga zakona s klicom koja probija i biva cvijet. Isus je očitovanje zrelosti zakona – kazao je Papa dodajući da Pavao govori o dva doba, neprekinutoga kontinuiteta, između povijesnog zakona i zakona Duha.

Čas ispunjenja zakona, čas kada je zakon stigao do zrelosti, zakon je Duha. Malo je opasno ići tim putom, ali on je jedini put sazrijevanja, da iziđemo iz nezrele dobi. Na tom putu prema zrelosti zakona, koji se zbiva s Isusovim propovijedanjem, uvijek ima straha, straha od slobode koju nam daje Duh. Zakon Duha nas oslobađa! Ta nas sloboda pomalo straši, jer se bojimo da ćemo slobodu Duha pobrkati s ljudskom slobodom – istaknuo je Sveti Otac.

Zakon Duha nas vodi na put trajnog razlučivanja da vršimo volju Božju, a to zastrašuje. U tom su strahu – opomenuo je Papa – dvije napasti. Prva je da se vratimo natrag, da se kaže moguće je dovde i ne dalje, i na kraju tu ostajemo. To je pomalo napast straha od slobode, straha od Duha Svetoga. Prema tom strahu, bolje je biti siguran. Papa je pri tom ispripovijedao kako je neki vrhovni glavar tridesetih godina prošloga stoljeća prikupljao za svoje redovnike sve propise protivne karizmi, godinama je radio. Potom je otišao u Rim razgovarati s benediktinskim opatom koji mu je rekao, kad je čuo što je učinio, da je ubio karizmu svoje družbe, ubio je slobodu, jer slobodna karizma donosi plod, on je dakle zauzdao karizmu – kazao je Papa.

To je napast vraćanja natrag, jer smo ‘sigurniji’ na utrtom putu: ali potpuna sigurnost je u Duhu Svetom koji nas vodi naprijed, koji nam daje pouzdanje – kako veli Pavao – a to je pouzdanje Duh, koji je zahtjevniji jer Isus veli: Uistinu, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, neće proći ni jedno slovo od zakona. Zahtjevniji je! Ali nam ne nudi ljudsku sigurnost. Ne možemo nadzirati Duha Svetoga, u tomu je problem! To je prava napast – ustvrdio je Papa, a potom se osvrnuo na drugu napast, na nezrelo naprednjaštvo, koje nas zavodi na krivi put. Vidimo neku kulturu i ne udaljavamo se sasvim od nje – kazao je Sveti Otac.

Iz te kulture uzmemo nešto odavde, a nešto odande… Žele usvojiti ovaj zakon? Naprijed s njim. Žele ići naprijed s njim. Proširimo malo put. U konačnici, kako velim, to nije istinsko naprednjaštvo. To je nezrelo naprednjaštvo, poput adolescenata koji odmah žele sve, a na kraju? Sklizne se… To je kao kad je led na cesti pa automobil klizi i siđe s ceste. To je ta druga napast u ovomu trenutku. Mi se, u ovom trenutku povijesti Crkve, ne možemo vraćati natrag niti silaziti s ceste – ustvrdio je papa Franjo dodajući:
Put je naš put slobode u Duhu Svetomu, koji nas oslobađa, u trajnom razlučivanju o volji Božjoj da idemo na tom putu, bez vraćanja unatrag i silaženja s ceste. Molimo Gospodina milost da nam da Duha Svetoga da idemo naprijed – zaključio je Sveti Otac.

(rv/bitno.net)