Papa Franjo: Recimo ‘da’ ljubavi, a ‘ne’ egoizmu

Oduševljenje vjernika, uronjenih u molitvu krunice, prihvatilo je nasmijanog Papu koji se prije svete mise u vatikanskom džipu prošetao Trgom blagoslivljajući vjernike. Recimo ‘da’ ljubavi a ‘ne’ egoizmu, recimo ‘da’ životu a ‘ne’ smrti, recimo ‘da’ slobodi a ‘ne’ robovanju brojnim idolima našega doba, jednom riječju, recimo ‘da’ Bogu, koji je ljubav, život i sloboda, koji nikad ne obmanjuje – potaknuo je Sveti Otac.

Vjera nas oslobađa i usrećuje – ustvrdio je Papa ističući da nas samo vjera u živoga Boga spašava; u Boga koji nam je u Isusu Kristu darovao život i koji nam darom Duha Svetoga omogućuje živjeti kao prava djeca Božja. Osvrćući se na misna čitanja Papa je istaknuo: Kada čovjek želi priznavati samoga sebe, zatvarajući se u vlastiti egoizam i stavljajući se na mjesto Boga, onda sije smrt. Egoizam vodi u laž, kojom se nastoji prevariti same sebe i bližnjega. No, Boga se ne može prevariti – ustvrdio je Papa.

Prije osvrtanja na deset Božjih zapovijedi Papa je govorio o Bogu živih, Bogu koji je ušao u povijesti, koji oslobađa od ropstva, a potom je objasnio dar Deset zapovijedi Božjih. Deset zapovijedi nam pokazuju Božji put da bismo imali zaista slobodan život, puninu života; taj put nije hvalospjev zabrani: ne trebaš činiti to, ne trebaš činiti ovo, nisi smio učiniti to. Nisu to Božje zapovijedi, one su hvalospjev pristajanju uz Boga, uz Ljubav uz život. Dragi prijatelji, naš je život cjelovit jedino u Bogu, jer samo je on živi Bog – kazao je Papa.

Papa je više puta ponovio kako cijelo Sveto pismo podsjeća da Bog daje život i da pokazuje put u puninu života. Isus je utjelovljenje živoga Boga, donositelj života suprotno brojnim djelima smrti, grijehu, egoizmu, zatvaranju u sebe. Isus prihvaća, ljubi, podiže, bodri, prašta i obnavlja snagu da idemo naprijed, iznova daje život – kazao je Papa dodajući:
Veliko je Božje milosrđe i uvijek prašta. Živi Bog je milosrdan? Slažete li se s ovim. Zajedno recimo: živi je Bog milosrdan! Svi: Bog, Živi, milosrdan je. Još jednom: Bog, Živi, milosrdan je! A Duh je Sveti dar uskrsloga Krista koji nas kao istinsku djecu Božju uvodi u božanski život – istaknuo je Papa.

Kršćanin je duhovan čovjek, ali to ne znači da živi u oblacima, izvan zbilje (kao da je neka prikaza), ne! Kršćanin razmišlja i u svakodnevnom životu djeluje prema volji Božjoj, on dopušta da Duh Sveti nadahnjuje i hrani njegov život da bude potpun, kao prave djece Božje. A to je realizam i plodnost. Tko omogućuje Duhu Svetom da ga vodi realist je, zna vrjednovati i posuđivati stvarnost a i plodan je: njegov život oko njega rađa život – objasnio je Sveti Otac.

Čovjek se prepušta ideologijama da ga vode i logikama nadahnutim egoizmom, profitom, moću, užitkom, a ne ljubavlju, i činjenjem dobra drugima. Trajna je obmana da se grad ljudi želi graditi bez Boga, bez života i Božje ljubavi – novi babilonski toranj; mišljenje da odbacivanje Boga, Kristove poruke i evanđelja života, donosi slobodu, potpuno ostvarenje čovjeka. Ishod je da se živoga Boga zamjenjuje ljudskim prolaznim idolima, koji nude trenutačnu opojnost slobodom, a u konačnici su nositelji novih ropstava i smrti – kazao je Papa.

Jedino vjera u živoga Boga nas spašava, u Boga koji nam je u Isusu Kristu darovao svoj život s darom Duha Svetoga i koji nam svojim milosrđem omogućuje da živimo kao prava djeca Božja. Ta nas vjera čini slobodnima i sretnima – zaključio je papa Franjo.

Papin nagovor prije molitve Anđeo Gospodnji

Nakon euharistijskoga slavlja posvećenoga Evanđelju života, papa se Franjo u podnevnom nagovoru spomenuo novoga blaženika proglašenoga 15. lipnja, u talijanskom gradu Carpi, te uputio posebne misli obiteljima i svima koji promiču život. Pritom je posebno molio za najslabiji, nezaštićeni i ugroženi život.

Spomenuvši se u nagovoru svjedoka Evanđelja života, Odoarda Focherinija, supruga i oca sedmero djece, novinara koji je u subotu proglašen blaženim, Sveti je Otac istaknuo da je bio uhićen i zatvoren iz mržnje prema njegovoj katoličkoj vjeri, te da je 1944. godine preminuo u koncentracijskom logoru u Hersbrucku u 38. godini života. Brojne je Židove spasio od nacističkih progona – rekao je Papa te dodao – Zajedno s Crkvom u Carpiju, zahvaljujemo Bogu za ovoga svjedoka Evanđelja života.

Papa je Franjo potom svaki ljudski život, a ponajviše – kako je rekao – onaj najslabiji, nezaštićeni i ugroženi povjerio majčinskoj zaštiti Gospe. Posebno je pak zahvalio svima koji svakodnevno podupiru život. Od srca zahvaljujem svima vama koji ste došli u Rim iz brojnih krajeva Italije i svijeta, a posebno obiteljima i onima koji izravno rade u promicanju i zaštiti života – rekao je Papa te srdačno zahvalio članovima argentinske udruge „Grávida“, odnosno Centra za pomoć životu koji se rađa, koji su ovih dana okupljeni u gradu Pilar. Hvala vam za sve što činite. Imajte hrabrosti, i idite naprijed! – potaknuo ih je Sveti Otac, koji je na kraju pozdravio i brojne sudionike motorističkog skupa Harley-Davidson, nazočne na Trgu svetoga Petra.

(rv/bitno.net)