Informativni bilten Kuće susreta Tabor

Kuća susreta TABOR 
Informativni bilten
God. XIX., br. 2 (72) – 2014.
10430 SAMOBOR – Langova 18 
Tel.: 01/3369-781; Faks: 01/3361-844; Mob.: 091 5986972
Web: www.tabor.hr ; E-mail: info@tabor.hr   

Živjeti radosnu vijest Evanđelja

Riječ Evanđelje dolazi od grčkog „euangelion“ i znači „radosna vijest“. U čemu se sastoji ta radosna vijest? Ovako nam govori sv. Pavao: „Dozivljem vam, braćo, u pamet evanđelje koje vam navijestih, koje primiste, u kome stojite, po kojem se spasavate… Doista, predadoh vam ponajprije što i primih: Krist umrije za grijehe naše po Pismima; bi pokopan i uskrišen treći dan po Pismima“ (1 Kor 15, 1-4).

Od vremena kad je Isus hodio ovom zemljom propovijeda se ova Radosna vijest svim narodima i pucima onom istom snagom kojom su je propovijedali prvi apostoli. Zahvaljujući njihovom propovijedanju i svjedočanstvu, u sili i snazi Duha Svetoga, i mi smo danas dionici te Radosne vijesti. Ono što je temelj u propovijedanju i svjedočenju Evanđelja jest vjera u Isusa Krista, uskrsla i živa.

Iskustvo da je Isus i danas prisutan i živ i da u istoj snazi djeluje i poziva one koje će ga slijediti na putu potpunog predanja pomaže nam da ostavimo za sobom sve lažne sigurnosti i prolaznosti ovoga svijeta, te usmjerimo sve svoje snage prema vječnim vrednotama, koje nalaze svoj duboki smisao samo u Bogu.

Sam Isus započinje svoje javno djelovanje propovijedanjem evanđelja Božjega: „Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!“ (Mk 1, 14-15).

Ovaj Isusov poziv otkriva nam svu brigu i ljubav koju Otac nebeski ima prema nama, jer nas želi ispuniti istinskom sigurnošću i radošću. Kraljevstvo Božje u osobi Isusa Krista došlo je među nas. On je Radosna vijest. On sam jest Evanđelje spasenja. Zato živjeti Evanđelje znači živjeti u toj neprestanoj blizini Isusa Krista, svjesni da smo upravo po njemu, i samo po njemu, postali blagoslovljeni i zamilovani od nebeskog Oca.

Neka vas Gospodin blagoslovi i čuva.

fra Ivan Matić

RASPORED DUHOVNIH OBNOVA:

  • 1. – 4. svibnja 2014. – “Prepoznaše ga u lomljenju kruha” – voditelj fra Ivan Matić
  • 15. – 18. svibnja 2014. – “Ja sam put, istina i život” – voditelj fra Ivan Matić
  • 22. – 25. svibnja 2014. – “Otac nam daje Branitelja” – voditelj fra Ivan Matić
  • 29. svibnja – 1. lipnja 2014. – “Oče, proslavi Sina svoga!” – voditelj fra Ivan Matić
  • 5. – 8. lipnja 2014.  (uz svetkovinu Duhova) – “Primite Duha Svetoga!” – voditelj fra Ivan Matić
  • 19. – 22. lipnja 2014. (uz svetkovinu Tijelova) – “Ja sam kruh živi koji je s neba sišao” – voditelj fra Ivan Matić
  • 26. – 29. lipnja 2014. (Udruga JOB) – “Ti si Krist, Sin Boga živoga” – voditelj fra Ivan Matić
  • 3. – 6. srpnja 2014. – “Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje” – voditelj fra Ivan Matić
  • 10. – 13. srpnja 2014. (Franjevački svjetovni red) – “Ljubav nije ljubljena” – voditelj fra Ivan Matić
  • 3. – 6. kolovoza 2014. (od nedjelje do srijede, uz blagdan Preobraženja Gospodnjega) –               “Ovo je Sin moj, Ljubljeni. Slušajte ga!“ – voditelj fra Ivan Matić