O DOĐI, STVORČE

O dođi, Stvorče, Duše Svet,
pohodi duše vjernika,
poteci višnjom milosti
u grudi štono stvori ih.

Ti nazivaš se tješitelj,
blagodat Boga svevišnjeg,
studenac živi, ljubav, plam
i pomazanje duhovno.

Darova sedan razdaješ,
Ti prste desne Očeve,
od vječnog Oca obećan,
Ti puniš usta besjedom.

Zapali svjetlo u srcu,
zadahni dušu ljubavlju,
u nemoćima tjelesnim
potkrjepljuj nas bez prestanka.

 

Dušmana od nas otjeraj
i postojani mir nam daj,
ispred nas idi, vodi nas
da svakog zla se klonimo.

Daj Oca da upoznamo
i Krista, Sina Njegova,
i u Te, Duha Njihova,
da vjerujemo sveudilj.

Sva slava Ocu vječnomu
i uskrslomu Sinu Mu
sa Tješiteljem Presvetim,
nek bude sad i uvijeke. Amen.