GENERALNI KAPITUL REDA MANJE BRAĆE

Na generalnom Kapitulu Reda manje braće koji se održao od 3. do 18. srpnja 2021. u Rimu izabrano je novo vodstvo Reda. 

Za novog generalnog ministra na šestogodišnji mandat 13. srpnja izabran je fra Massimo Fussarelli (Rim-Italia)

Za novog generalnog vikara 14. srpnja izabran je fra Isaura Ulisesa Covilija Linfatija (Čile)

Na kapitulu su također izabrani i novi članovi generalnog definitorija:

  • za Afriku – fra Victor Luis Quematcha (Provincija sv. Antuna – Italija)
  • za Aziju/Oceaniju – fra John Wong (Kustodija Singapura, Malezije i Bruneja)
  • za Anglofonsku regiju – fra Jimmy Zammit (Sv. Pavao Apostol– Malta)
  • za Ibersku regiju/Italiju/Albaniju – fra Cesare Vaiani (Provincija sv. Antuna – sjeverna Italija)
  • za Slavensku regiju – fra Konrad Grzegorz Cholewa (Provincija Bezgrješnog začeće Blažene Djevice Marije – Krakov)
  • za srednju Europu – fra Albert Schmucki (Kustodija Švicarske)
  • za Latinsku Ameriku 1 – fra Joaquin Echeverry (Franjevačka provincija Santa Fe – Kolumbija)
  • za Latinsku Ameriku 1 – fra César Külkamp (Provincija Bezgrješnog začeće Blažene Djevice Marije – Brazilija)