DUŠNI DAN – Spomen svih vjernika pokojnika

Prvo čitanje:

Iz 25, 6a.7-9

Uništit će Gospodin smrt zasvuda.

Čitanje Knjige proroka Izaije

U onaj dan: Gospodin nad Vojskama spremit će

svim narodima na ovoj gori

gozbu od pretiline. Na ovoj gori on će raskinuti

zastor što zastiraše sve narode,

pokrivač koji sva plemena pokrivaše

i uništit će smrt zasvagda.

I suzu će sa svakog lica

Gospodin Bog otrti –

sramotu će svog naroda

na svoj zemlji skinuti:

tako Gospodin reče.

I reći će se u onaj dan:

»Gle, ovo je Bog naš,

u njega se uzdasmo, on nas je spasio;

ovo je Gospodin u koga se uzdasmo!

Kličimo i veselimo se spasenju njegovu.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 25, 6-7c.17-18.20-21

Pripjev: K tebi Gospodine, uzdižem dušu svoju.

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me,
jer ti si Bog, moj Spasitelj.

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti
i ljubavi svoje dovijeka.
Spomeni me se po svojoj ljubavi –
radi dobrote svoje, Gospodine!

Odagnaj tjeskobe srca moga,
iz bojazni mojih izbavi me!
Vidi nevolju moju i muku
i oprosti sve grijehe moje!

Čuvaj dušu moju, izbavi me:
neću se postidjeti, jer se tebi utekoh.
Nedužnost i čestitost nek me štite
jer u tebe se uzdam, Gospodine.

Drugo čitanje:

Rim 8,14-23

Iščekujući otkupljenje svoga tijela.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji. Ta ne primiste duh robovanja da se opet bojite, nego primiste Duha posinstva u kojem kličemo: »Abba! Oče!« Sam Duh susvjedok je s našim duhom da smo djeca Božja; ako pak djeca, onda i baštinici, baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo.

Smatram, uistinu: sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama. Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih: stvorenje je uistinu podvrgnuto ispraznosti – ne po svojoj volji, nego zbog onoga koji ga podvrgnu – ali u nadi. Jer i stvorenje će se osloboditi robovanja pokvarljivosti da sudjeluje u slobodi i slavi djece Božje. Jer znamo: sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolima sve do sada. Ali ne samo ono! I mi koji imamo prvine Duha, i mi u sebi uzdišemo iščekujući posinstvo, otkupljenje svoga tijela.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Mt 11, 25-30

Dođite k meni… i ja ću vas odmoriti.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme reče Isus:

»Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti.«

»Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.«

Riječ Gospodnja.

(www.hilp.hr)