DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU

Prvo čitanje:

Sir 24, 1-2.8-12 

Mudrost se Božja nastani posred izabranog naroda. 

Čitanje Knjige Sirahove

Mudrost se sama slavi i u Bogu se časti i sred puka svog se hvali. Usta svoja otvara u zboru Svevišnjeg i pred njegovom se moći proslavlja. Posred naroda se svog uzvisuje i u punom svetom zboru pobuđuje divljenje i u mnoštvu izabranika ima hvalu i među blagoslovljenima ona se sama ovako blagoslivlje: »Zapovjedi mi Stvoritelj sviju stvari i koji me stvori, odredi mjesto za šator moj i reče: ‘Nastani se u Jakovu i uđi u baštinu Izraelu.’ Prije vjekova, odiskona, on me stvorio i neću prestati dovijeka. Pred njim sam služila u svetom šatoru i potom se nastanila na Sionu. Dao mi je tako spokoj u milome gradu i vlast mi je u Jeruzalemu. Tako se ukorijenih u slavnom narodu, na dijelu Gospodnjem, u baštini njegovoj, i u punom zboru svetih moj je boravak.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 147, 12-15.19-20

Pripjev: Riječ tijelom postade i nastani se među nama. 

Slavi Gospodina, Jeruzaleme,
hvali Boga svoga, Sione!
On učvrsti zasune vrata tvojih,
blagoslovi u tebi tvoje sinove.

On dade mir granicama tvojim,
pšenicom te hrani najboljom.
Besjedu svoju šalje na zemlju, 
brzo trči riječ njegova.

Riječ svoju on objavi Jakovu, 
odluke svoje i zakone Izraelu. 
e učini tako nijednom narodu:
nijednom naredbe svoje ne objavi!

 

Drugo čitanje:

Ef 1, 3-6.15-18

Po Isusu nas predodredi za posinstvo. 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima 

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu. Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje, na hvalu slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome. 

Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima, ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama: Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati; prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima. 

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Iv 1, 1-18 

Riječ tijelom postane i nastani se među nama. 

Početak svetog Evanđelja po Ivanu 

U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. 

Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade 

ništa Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima 

svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze. 

Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan.

On dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu.

Ne bijaše on Svjetlo, nego – da posvjedoči za Svjetlo. 

Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; 

bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. 

K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. 

A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: 

onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, 

ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga. 

I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu 

njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine. 

Ivan svjedoči za njega. Viče: “To je onaj o kojem rekoh:

koji za mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene!”

Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost.

Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. 

Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac – Bog – koji je u krilu Očevu, on ga obznani. 

Riječ Gospodnja.