ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA – EVO, DJEVICA ĆE ZAČETI.

Prvo čitanje

Iz 7, 10-14 

Evo, djevica će začeti. 

Čitanje Knjige proroka Izaije 

U one dane: Gospodin opet progovori Ahazu i reče mu: »Zaišti od Gospodina, Boga svoga, znak za sebe iz dubine Podzemlja ili gore iz visina.« Ali Ahaz odgovori: »Ne, neću iskati i neću iskušavati Gospodina.« Tada reče Izaija: »Čujte, dome Davidov. Zar vam je malo dodijavati ljudima, pa i Bogu mom dodijavate! Zato, sam će vam Gospodin dati znak: Evo, djevica će začeti i roditi sina, i nadjenut će mu ime Emanuel!« 

Riječ Gospodnja.
 

Otpjevni psalam

24, 1-4b.5-6

Pripjev:  Nek uniđe Gospodin: on je Kralj slave! 

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, 
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji 
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, 
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno: 
duša mu se ne predaje ispraznosti.

On blagoslov prima od Gospodina 
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, 
koji traže lice Boga Jakovljeva.

Drugo čitanje

Rim 1, 1-7 

Isus Krist, potomak Davidov, Sin Božji. 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima 

Pavao, sluga Krista Isusa, pozvan za apostola, odlučen za evanđelje Božje – koje Bog unaprijed obećavaše po svojim prorocima u Pismima svetim o Sinu svome, potomku Davidovu po tijelu, postavljenu Sinom Božjim, u snazi, po Duhu posvetitelju uskrsnućem od mrtvih, o Isusu Kristu, Gospodinu našem, po komu primismo milost i apostolstvo da na slavu imena njegova k poslušnosti vjere privodimo sve pogane, među kojima ste i vi pozvanici Isusa Krista: svima u Rimu, miljenicima Božjim, pozvanicima, svetima. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista. 

Riječ Gospodnja.

Evanđelje

Mt 1, 18-24 

Isus će se roditi od Marije, zaručene za Josipa, sina Davidova. 

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju 

Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. 
Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.« Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: »Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog!« Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu. 

Riječ Gospodnja.