MOLITVA BEZGREŠNOM SRCU MARIJINU

Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja,
tvojem Bezgrešnome Srcu posvećujem i predajem cijelo svoje biće:
svoje misli, riječi i djela; svoj duh, dušu i tijelo.

Raspolaži sa mnom i sa svime što mi pripada,
sada i u vječnosti, na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva,
za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta.

Bezgrešna moja Majko, pomozi mi živjeti
dostojno mojega krsnoga posvećenja
da neopozivo pripadam svojemu Otkupitelju.

Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga!
Neka se u meni i po meni uvijek i u svemu ispunja
volja Božja!

Amen

O, Marijo, bez grijeha začeta, moli za nas koji se tebi utječemo, i za sve one koji se tebi ne utječu, a naročito za neprijatelje Svete Crkve, i za sve one koji su tebi preporučeni.“