Objavljeno: 05.12.2017.

Migranti i izbjeglice – muškarci i žene u potrazi za mirom

Poruka pape Franje za 51. svjetski dan mira, 1. siječnja 2018.   1. Želja za mirom Mir svim ljudima i svim narodima na zemlji! Mir, koji su anđeli navijestili pastirima u božićnoj noći,[1] je duboka težnja svakog pojedinca i svih naroda, a osobito onih koji najviše trpe zbog njegove odsutnosti. Od ovih potonjih, koje stalno […]

Objavljeno: 03.12.2017.

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Prvo čitanje: Iz 63,16b-17b; 64, 2b-7  O da razdreš nebesa i siđeš!  Čitanje Knjige proroka Izaije Ti si, Gospodine, naš otac, otkupitelj naš – ime ti je oduvijek. Zašto, Gospodine, zašto si dopustio da odlutamo s tvojih putova, zašto dade da nam srce otvrdne da se tebe više ne bojimo? Vrati se, radi slugu svojih […]

Objavljeno: 30.11.2017.

Duhovna obnova za svećenike u trajnoj formaciji

Svećenici Zagrebačke nadbiskupije te biskupija Bjelovarsko-križevačke i Sisačke koji su zaređeni zadnjih sedam godina sudjelovali su, u sklopu programa trajne formacije, na duhovnoj obnovi u Kući susreta Tabor u Samoboru, 27. i 28. studenoga 2017. godine. Pod naslovom »Dođi, Gospodine Isuse!«, duhovnu je obnovu vodio fra Ivan Matić, OFM, naglasivši kroz razmatranja važnost osobne duhovne […]

Objavljeno: 26.11.2017.

ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA

Prvo čitanje: Ez 34, 11-12. 15-17  Ovce moje, evo me da sudim između ovce i ovce.  Čitanje Knjige proroka Ezekiela »Ovo govori Gospodin Bog: ’Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti! Kao što se pastir brine za ovce svoje kad se nađe uza stado raspršeno, i ja ću se pobrinuti […]

Objavljeno: 22.11.2017.

Misa je spomen-čin Kristova vazmenog otajstva

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 22. studenog 2017.   Draga braćo i sestre, dobar dan! Nastavljajući kateheze o misi, možemo se zapitati: što je zapravo misa? Misa je spomen-čin Kristova vazmenog otajstva. Ona nas čini dionicima njegove pobjede nad grijehom i smrću, i daje puni smisao našem životu. Zato, da bismo shvatili vrijednost […]

Objavljeno: 21.11.2017.

Prikazanje Blažene Djevice Marije – Gospa od Zdravlja

Prvo čitanje: Zah 2, 14-17  Raduj se, Kćeri sionska, evo dolazim.  Čitanje knjige proroka Zaharije Kliči i raduj se, Kćeri sionska, jer evo dolazim usred tebe prebivat – riječ je Gospodnja. U onaj dan mnogi će narodi uz Gospodina prionuti i bit će narod moj, a ja ću prebivati usred tebe. Znat ćeš tako da […]

Objavljeno: 19.11.2017.

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Prvo čitanje: Izr 31, 10-13.19-20.30-31  Vješto radi rukama marnim.  Čitanje Knjige Mudrih izreka Tko će naći ženu vrsnu? Više vrijedi ona nego biserje. Muževljevo se srce uzda u nju i blagom neće oskudijevati. Ona mu čini dobro, a ne zlo, u sve dane vijeka svojeg. Pribavlja vunu i lan i vješto radi rukama marnim. Rukama […]

Objavljeno: 16.11.2017.

Poruka pape Franje za 1. svjetski dan siromašnih

Ne ljubimo riječima, već djelima 1. „Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom” (1 Iv 3, 18). Ove riječi apostola Ivana izražavaju zapovijed prema kojoj nijedan kršćanin ne smije biti ravnodušan. Ozbiljnost kojom „ljubljeni učenik” predaje Isusovu zapovijed sve do naših dana još je snažnije naglašena suprotstavljanjem između praznih riječi koje su […]

Objavljeno: 16.11.2017.

Misa i molitva

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 15. studenog 2017.   Draga braćo i sestre, dobar dan! Nastavljamo s katehezama o svetoj misi. Da bismo razumjeli ljepotu euharistijskog slavlja, želim započeti s vrlo jednostavnim aspektom: misa je molitva, štoviše, to je molitva par excellence, najviša, najuzvišenija i ujedno i „najkonkretnija” molitva. Naime, to je susret […]

Objavljeno: 13.11.2017.

FRANJEVAČKE PUČKE MISIJE U SLAVONSKOM BRODU

Prve pučke misije u povijesti župe sv. Dominika Savia na Koloniji u Slavonskom Brodu trajala su od nedjelje 5. do nedjelje 12. studenog. Voditelj tih, jedanaestih po redu misija franjevačke provincije „Sv. Ćirila i Metoda, pod geslom „Danas mi je boraviti u tvojoj kući“, bio je fra Ivan Matić, voditelj „Kuće susreta Tabor“ u Samoboru, […]